Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
AktualityNews
THE Rankings
QSU EECA Rankings

Oborová knihovna PřF

Kolekce elektronických knih

http://global.ebsco-content.com/interfacefiles/13.3.1.12/ehost/logoEhostLg.gif

Knihovna nyní zpřístupňuje EBSCO eBook Collection - kolekci 120 e-knih z přírodovědných oborů. E-knihy naleznete jednak v knihovním katalogu, jednak zde

Pro rezervaci, výpůjčku a stažení je nutná registrace, pro prohlížení titulů není.

Databáze Britannica Image Quest

Univerzita má nyní k dispozici rozsáhlou obrazovou databázi Britannica Image Quest, kde naleznete na dva miliony obrázků z nejrůznějších oborů v perfektní kvalitě.

Vědecký časopis Science

Přírodovědecká fakulta má předplacen přední světový časopis o původním vědeckém výzkumu Science. Tento časopis se stal přední světovou publikací pro převratný výzkum, novinky a články z oblasti vědy, který má největší počet placených výtisků v porovnání s ostatními vědeckými časopisy.

Dostupný je na adrese www.sciencemag.org

Půjčování časopisů a přílohových CD-ROM

V knihovně PřF si můžete časopisy půjčit na 14 dní. Tato možnost se nevztahuje na nejnovější číslo a časopisy z roku 2010 a starší. Vypůjčit je možné také přílohová CD-ROM a DVD, která vychází zejména k časopisu 21. století. Shlédněte řadu zajímavých filmů, namátkou vybíráme:

  • Extrémní rozmary počasí
  • 3 ohromující události, které změnily svět
  • 3 největší světové katastrofy za posledních 30 let
  • Dramatické sekundy, které přinesly zkázu
  • Koně
  • Nejkrásnější místa
Stránka aktualizována: 20. 11. 2015, Marcela Všetičková