Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
Užitečné odkazyUseful Links
THE Rankings
QSU EECA Rankings

Oborová knihovna PF

Právo a vybrané elektronické informační zdroje:

Dostupné právní informační systémy:

Právní informační systém - ASPI

Právní informační sytém - Codexis

Právní systém Beck-online

Hein-online

Kluwer Arbitration

Pro vyhledávání oborově zaměřených článků doporučujeme:

Elektronická knihovna časopisů EZB - virtuální knihovna více než 20 000 vědeckých a akademických časopisů s elektronickou verzí, přístup k full-textům článků. Lze zde vyhledávat časopisy nezávisle na zdroji (databázi). Zahrnuje i databáze placené UP a přístupné pouze v rámci sítě UP. Viz. konsorciální konto EZB.

DOAJDirectory of Open Access Journals - registr časopisů s otevřeným přístupem zahrnuje přes 7 000 záznamů časopisů. Registr umožňuje vyhledávání záznamů časopisů, obsahuje základní popisné údaje o časopisech, klíčová slova a  informace o autorských poplatcích za publikování v daném časopise. Umožňuje také vyhledávání v záznamech článků přibližně poloviny registrovaných časopisů.

Stránka aktualizována: 30. 09. 2015, Sylvie Sommerová