Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
Seznam časopisů odebíraných v roce 2014Seznam časopisů odebíraných v roce 2014
THE Rankings
QSU EECA Rankings

Oborová knihovna PF

Seznam časopisů odebíraných v roce 2015

Název periodika

Signatura

On-line

Acta Iuridica Olomucensia

2995

Od roku 2005

http://www.ceeol.com/aspx/publicationdetails.aspx?publicationid=bb70751b-1d46-4265-ab31-c56202e8de24

Acta Metropolitní Univerzity Praha

dar

Acta Universitatis Carolinae. Iuridica

6843

Ad notam

C 66

volně od r. 2003

Akademický bulletin

C 94

-

Antitrust

C 130

vychází od r. 2010

heslo do archívu v knihovně

Aula

C 40

-

Bankovnictví

C 113

heslo do archívu v knihovně, http://www.ihned.cz/

Bezpečnostní teorie a praxe

C 126 

dar

Bulletin advokacie

C 50

volně příst. on-line verze

Bulletin Komory daňových poradců

-

dar

Czasopismo prawno-historyczne

C 85

chodí se zpožděním

Časopis pro právní vědu a praxi

C 67

-

Časopis zdravotnického práva a bioetikety

www.ilaw.cas.cz/medlawjournal/index.php/medlawjournal

České právo životního prostředí

C 92

-

Český časopis historický

C 37

-

Daně a finance

C 15

od r.2006

Dějiny a současnost

C 36

-

Duševné vlastníctvo

C 114

Od r. 2014 elektronická verze dostupná přes ARL

Ekonom

C 22

Archivováno posl. 5 let heslo do archívu v knihovně, http://www.ihned.cz/

Finance a úvěr

C 32

Archiv je volně přístupný

Historická penologie

2003-2013 plné texty,

jen on-line

http://www.vscr.cz/generalni-reditelstvi-19/ke-stazeni-112/historicka-penologie-1224/

Hospodářské noviny

-

heslo do archívu v knihovně, http://www.ihned.cz/

International and comparative law review

C 86

http://www.iclr.upol.cz

International Review of Administrative Sciences

-

Journal of Environmental Law

C 111

+ archív s plnými texty

Journal on European History of Law

C 129

Judikatura Evropského soudního dvora

C 118

ASPI

Jurisprudence

C 25

on-line archiv pdf (heslo v knihovně)

http://www.jurisprudence.cz

Justičná revue

C 97

-

Karlovarská právní revue

C 115

dar - do r. 2009

Kriminalistický sborník

C 46

do r. 2009, dále od 2014

Kriminalistika

C 5

Archív od 1998, poslení rok vždy elektronicky až po roce.

The Lawyer quarterly

C 14

čtvrtletní příloha k čas. Právník

Lidové noviny

-

-

Mezinárodní politika

C 9

do r. 2012, dále pouze elektronicky

Mladá fronta DNES

-

-

Moderní obec

C 71

heslo do archívu v knihovně, http://www.ihned.cz/

Národní pojištění

C 88

Archív výběrově s plnými texty

Notitiae ex Academia Bratislavensi Iurisprudentiae

C 127

dar, chodí výběrově

Obchodně-právní revue

C 123

Beck-online

Obchodní právo

C 69

-

Pojistné rozpravy

C 79

dar

Policista

jen on-line

Archív od r. 1997

Politická ekonomie

C 30

Plnotextový archív od 1997 je volně dostupný, mimo posledního roku.

Politologická revue

-

dar

Politologický časopis

C 49

-

Práce a mzda

C 45

ASPI

Práce a sociální politika

C 109

Archív s plnými texty od r. 2004

Právní fórum

C 110

ASPI

Právní rádce

C 27

heslo do archívu v knihovně, http://www.ihned.cz/

Právní rozhledy + příloha Evropské právo

C 26

Beck-online

Právní zpravodaj

C 82

do r. 2008,

Právník

C 14

Právny obzor

C 21

Právo pro podnikání a zaměstnání

C 63

Jen do roku 2008, dále v nakl. Havlíček 2009-2010, od 2011 zrušeno, Vydávání časopisu obnoveno 1.1.2013

Právo a rodina

C 17

Právo a byznys

C 132

2011-2013

Průmyslové vlastnictví

C 131

od r. 2011

Rekodifikace a praxe

C 135

Revue církevního práva

C 100

Volně příst. K dispozici 1 rok po vydání čísla. Od r.1995

Revue francaise de Droit Constitutionel

-

Od r. 2013

Revue pro právo a technologie

C 134

+ on-line

Rodinné listy

C 133

Sbírka mezinárodních smluv

C 84

ASPI

Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu

C 107

ASPI

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek

C 16

Sbírka zákonů

C 1

ASPI

Security dialogue

C 101

Soubor trestních rozhodnutí Nejvyššího soudu

C 128

Současná Evropa

-

dar - do 2012, dále elektronicky

Soudce

C 83

Soudní judikatura : přehled rozsudků Evropského soudu pro lidská práva

C 121

ASPI

Soudní judikatura : rozhodnutí soudů ČR ve věcech občanského, obchodního a pracovního práva

C 74

ASPI

Soudní rozhledy

C 80

Beck-online

Správní právo

C 44

rejstříky a anotace od r. 2004

Státní zastupitelství

C 117

Trestněprávní revue

C 93

Beck-online

Trestní právo

C 70

Účetnictví

C 47

Učitelské noviny

C 103

Archív s plnými texty od r. 2002

UN Bulletin

C 104 dar

volně přístupný pdf

do r. 2009

Ústřední věstník ČR

C 8

Veřejná správa : týdeník vlády ČR

C 23

Věstník Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR

C 7

Archív od r. 1997

Věstník Ministerstva životního prostředí

C 105

-

Výběr z rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ve Strasbourgu

C 16

WIPO Magazine

C 125

dar Dostupný od roku 1998

www.wipo.int/wipo_magazine/en/pdf/

Zaostřeno na drogy

dar

Zdravotnické fórum

Zpravodaj Bílého kruhu bezpečí

C 106

-

Zpravodaj Ministerstva životního prostředí

C 48

Zpravodaj školství

-

dar, 2 roky se archivují

Žurnál UP

-

Stránka aktualizována: 08. 10. 2015, Sylvie Sommerová