Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
Kniha mého srdce na UPKniha mého srdce na UP
THE Rankings
QSU EECA Rankings

Oborová knihovna PF

Kniha mého srdce na UP - rozhovory

Filozofická fakulta (podzim 2009)

Flash is required!
Doc. PhDr. Jiří CHALUPA (kat. romanistiky FF)
 
Flash is required!
Mgr. Vladimír POLÁCH (kat. bohemistiky FF)
 
Flash is required!
Mgr. Jitka MAŠÁTOVÁ (kat. historie FF)
 
Flash is required!
Doc. PhDr. Václav ŘEŘICHA, CSc. (kat. anglist. a amerikanistiky FF)
 
Flash is required!
PhDr. Karel PODOLSKÝ (kat. historie FF)

Právnická fakulta (jaro 2009)

Flash is required!
Mgr. Petr Dostalík, Ph.D. (katedra teorie práva a právních dějin PF)
 
Flash is required!
JUDr. Blanka Tomančáková, Ph.D., LL.M. (katedra občanského práva PF)
 
Flash is required!
Doc. PhDr. et Mgr. Pavel Hlavinka, Ph.D. (katedra politologie a společenských věd PF)
 
Flash is required!
JUDr. Filip Melzer, Ph.D., LL.M. (katedra občanského práva PF)
 
Flash is required!
JUDr. Jaroslav Sovinský, Ph.D. (katedra ústavního práva PF)
Stránka aktualizována: 04. 10. 2012, Vladimír Kubák