Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
Další elektronické zdrojeDalší elektronické zdroje
THE Rankings
QSU EECA Rankings

Oborová knihovna PF

Digitální knihovny

Digitální knihovny  systematicky pracovávají a zprostředkovávají dokumenty v elektronické podobě, které v e-podobě přímo vznikly, nebo byly zpřístupněny digitalizací klasických dokumentů.

V České republice jsou digitálně zpřístupňovány např. fondy některých knihoven. Digitalizované knihy, které nejsou omezeny autorským právem, jsou pak volně přístupné, prostřednictvím katalogů digitalizovaných knih – digitálních knihoven historických fondů. Je možné nechat si udělat reprint takové knihy, nebo si knihu, která zatím není takto dostupná, nechat zdigitalizovat na zakázku.

V případě institucionálních či oborových digitálních knihoven, často nazývaných také repozitáře, či e-archívy, můžeme najít články autorů, kteří jsou s institucí spjati. Vyhledávání je zde zpravidla umožněno dle oborových kolekcí, autorů, klíčových slov atd. Tyto knihovny jsou často zaměřeny na konkrétní druhy dokumentů, zejména pak na kvalifikační práce, publikační činnost věd. pracovníků – články, sborníky, časopisy.

Volně dostupné digitalizované dokumenty zejména historických fondů můžete najít např. v:

Digitální knihovny univerzit v ČR např. v:

Zahraniční oborové digitální knihovny např. v:

 

 

·  

Další digitální knihovny můžete najít například prostřednictvím registrů open access zdrojů:

  • Open DOAR   Directory of Open Access Repositories - Registr digitálních knihoven s otevřeným přístupem provozuje University of Nottingham, Velká Británie. Obsahuje přes 2000 záznamů institucionálních a oborových repozitářů a jiných typů digitálních knihoven z celého světa. Vyhledávat je možné podle několika kritérií, např. podle země (kontinentu), typu digitální knihovny, podle obsahového hlediska, typu dokumentů, jazyka záznamů apod. 
  • ROAR Registry of Open Access Repositories - Registr digitálních knihoven s otevřeným přístupem provozuje School of Electronics and Computer Science z University of Southampton, USA. Vyhledané záznamy zahrnují údaje o dostupnosti, o počtu záznamů, o obsahovém a časovém pokrytí apod.
  • Rozcestník pro právní historii - http://www.rechtshistorie.nl/en/digital-collections

 

 

EU

Euroskop
Europa
EUR-lex - legislativa Evropské Unie, obsahuje Úřední věstník  EU
ISAP - Informační systém pro aproximaci práva.
Euroactiv
EU na dosah - průvodce informačními a poradenskými sítěmi EU v ČR

Zpravodajské, právní a další oborové portály

Juristic
e-pravo
i-HNed - ekonomický zpravodajský server
Profipravo

 

Legislativa

Věstníky právních předpisů krajů – poskytuje ASPI – volně přístupné
Obchodní věstník
Zákony…(Sagit)
Sněmovní tisky Parlamentu ČR

Citační normy

Bibliografické citace - generátor citací
http://www.citace.com/moduly.php

 

 

Stránka aktualizována: 18. 07. 2016, Sylvie Sommerová