Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
Přehled služebServices
THE Rankings
QSU EECA Rankings

Oborová knihovna LF

STUDOVNA ČASOPISŮ

Umístění: koridor jih

Odpovědní pracovníci:

Daniela Smolíková (daniela.smolikova@upol.cz) tel.: 585 632 961

Provozní doba:

PO  - PÁ  8 - 15.30 hod.                  
          

Služby:

   

 • Výpůjčky prezenční
  • nejnovější čísla časopisů
  • sklad časopisecké produkce

   

 • Ostatní
  • přístup do Internetu, databází a e-časopisů
  • vyhledávání plných textů článků
  • objednávka rešerší
  • rešerše z databází s asistovanou službou knihovníka
  • bibliograficko-informační služby a konzultace

   

  WIFI připojení - série návodů pro připojení do bezdrátové sítě eduroam. Jedná se o anglické překlady návodů pro Windows (XP, Vista, 7) a také o české/anglické verze návodů pro další operační systémy (Linux, Android, iOS, Mac, Windows Mobile 6 - najdete ZDE

   

  Provozní řád (pdf)

Nahoru

PŮJČOVNA LÉKAŘSKÉ LITERATURY

Umístění: koridor sever

Odpovědní pracovníci:

Eva Modrianská eva.modrianska@upol.cz tel. 585 632 956
Ivana Šlachtová (ivana.slachtova@upol.cz) tel.: 585 632 954

Provozní doba:

PO - PÁ :   8:00 - 15:30 hod

Služby:

 • Elektronická výpůjčka ze souborného katalogu UP dle ustanovení knihovního řádu UP
  • monografie, učebnice, skripta
  • CDROM
 • Studovna s volným výběrem literatury (pouze prezenční výpůjčka)
 • Samoobslužné skenování dokumentů (návod)
 • Nabíjení ISIC karet pro samoobslužný tisk a kopírování
 • Bibliograficko-informační služby.
 • Souborný katalog Knihovny UP.
 • MVS a MMVS pro naše uživatele - Ivana Šlachtová - ivana.slachtova@upol.cz, 585 632 954 (MVS vyzvedávejte v půjčovně lékařské literatury)

Provozní řád

WIFI připojení - série návodů pro připojení do bezdrátové sítě eduroam. Jedná se o anglické překlady návodů pro Windows (XP, Vista, 7) a také o české/anglické verze návodů pro další operační systémy (Linux, Android, iOS, Mac, Windows Mobile 6 - najdete ZDE

Nahoru

POČÍTAČOVÁ STUDOVNA

Umístění: koridor jih

Provozní doba: Po - Pá 7 - 17:30, přednost má výuka

Vybavení:

 • 10 PC s připojením na internet 
 • data projektor
 • plátno

Nahoru

AKVIZICE

Za doplňování knihovního fondu Knihovny Lékařské fakulty zodpovídá:

 

 

Nahoru

REŠERŠE

Zpracování rešerší se řídí Knihovním řádem UP.

Požadavky zasílejte na jednotném formuláři těmto pracovníkům Knihovny Lékařské fakulty:

Nahoru

MEZIKNIHOVNÍ VÝPŮJČNÍ SLUŽBY JINÝM KNIHOVNÁM

Požadavky adresujte na podatelnu mvs@tunw.upol.cz

Zodpovídá: Ivana Šlachtová (ivana.slachtova@upol.cz) tel.: 585 632 954

Ceny se řídí platným Knihovním řádem UP v Olomouci.

 

 

Nahoru

TISK DOKUMENTŮ, KOPÍROVÁNÍ

Systém SafeQ umožňuje samoobslužný síťový tisk a samoobslužné kopírování. Platba za tisk i kopírování se provádí pomocí přednabité identifikační karty ISIC.

Nabíjení kreditu na ISIC kartu - v půjčovně lékařské literatury (koridor sever), PO - PÁ 8 - 15.30 hod

 

Návod k tisku

Na pracovní ploše každého počítače v jsou k dispozici instrukce k tisku.

Nezáleží na tom, na kterou tiskárnu si zašlete své dokumenty, tisknout lze na všech tiskárnách - na čtečce systému SafeQ pouze zvolíte ikonu "Tisk". Tisk je možný výhradně jen ve formátu A4.

Pro barevný tisk formátu pouze A4, který je možný z počítačů, umístěných v Šantavého sálu, si vyberte a nastavte v Menu barevnou tiskárnu "COLOR", a pro tento tisk použijte barevnou tiskárnu, což je WorkCentre 7425.

Tiskárny (a kopírky) XEROX se nacházejí na chodbě v přízemí budovy Teoretických ústavů LF UP, kde je neomezený provoz.

Návod ke kopírování

Kopírky (a tiskárny) XEROX se nacházejí na chodbě v přízemí budovy Teoretických ústavů LF UP, kde je neomezený provoz.

Na čtečce systému SafeQ zvolte ikonu "Kopírování" a můžete kopírovat.

Dobrá rada a upozornění: Po ukončení Vašeho kopírování si ihned zvolte na čtečce "Konec kopírování", aby nemohlo dojít k tomu, že někdo v době, než proběhne automatické ukončení čerpání Vašeho konta, začne na Vaši kartu ISIC dál kopírovat.

Pro kopírování (a tisk) Vašich dokumentů Vám nabízíme 3 kopírky (a tiskárny) XEROX, výhradně však ve formátu A4, pro kopírování s dalšími možnými volbami (oboustranně, zmenšení, zvětšení atd.). Nacházejí se na chodbě v přízemí budovy Teoretických ústavů LF UP, kde je neomezený provoz.

Pro barevné kopírování využijte barevnou kopírku WorkCentre 7425.

Ceny pro tisk a kopírování se řídí Knihovním řádem UP.

Nahoru

KONZULTACE, ŠKOLENÍ

Metodika vyhledávání v databázích a Internetu

Školení můžete absolvovat v Knihovně Lékařské fakulty nebo na vlastním pracovišti.

Požadavky zasílejte vedoucí Knihovny Lékařské fakulty:

 

 

Nahoru

Stránka aktualizována: 27. 04. 2016, Veronika Kopečná