Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
Knihovní fondLibrary Collection
THE Rankings
QSU EECA Rankings

Oborová knihovna LF

Knihovní fond

Fond obsahuje monografickou literaturu a kolekce časopisů pro pregraduální, postgraduální a celoživotní vzdělávání v oblasti biomedicíny a zdravotnictví.

  1. Monografická literatura a učebnice jsou součástí souborného katalogu Knihovny UP, který je dostupný na adrese http://katalog.upol.cz 
    a.  Publikace umístěné ve volném výběru půjčovny lékařské literatury jsou uspořádány oborově a jsou určeny pro absenční, případně prezenční výpůjčku.
    b.  Další monografická literatura je umístěna v dílčích knihovnách ústavů a klinik Lékařské fakulty a je dostupná buď prezenčně nebo absenčně podle označení v souborném katalogu. Absenční výpůjčky připraví pro zájemce personál výpůjčního protokolu po dohodě s příslušnou dílčí knihovnou.
  2. Periodická literatura zahrnuje aktuální předplatné českých a zahraničních titulů v tištěné verzi, nakladatelské online kolekce a rozsáhlý archivní fond. Tištěné verze předplácených titulů jsou přístupné ve volném výběru studovny časopisů v 5-leté retrospektivě Přehled o dostupnosti jednotlivých periodik nabízí celostátní souborný lékařský katalog MEDVIK na adrese http://www.medvik.cz
Stránka aktualizována: 18. 02. 2015, Tomas Kopecny