Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
Knihovní fondProfessional Profile of the Library Collection
THE Rankings
QSU EECA Rankings

Oborová knihovna CMTF

Knihovní fond

Jádro fondu Knihovny Cyrilometodějské teologické fakulty tvoří literatura z oboru teologie, biblistiky, religionistiky, filosofie a liturgiky.

Rozsáhlý je i fond z hraničních oborů jako jsou historie, sociologie, právo, psychologie, pedagogika, sociální práce apod.

Stránka aktualizována: 18. 02. 2015, Hana Frycová