Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
Jazykové zkouškyLanguage Exams
Cambridge Exams RegistrationTHE Rankings
QSU EECA Rankings

Britské centrum

Jazykové zkoušky

Ve spolupráci s British Council pořádáme mezinárodní zkoušky z angličtiny, tzv. Cambridgeské zkoušky, které patří mezi nejuznávanější mezinárodní jazykové kvalifikace. Zkoušky pokrývají všechny čtyři jazykové dovednosti (poslech, mluvení, četbu a psaní) a posuzují schopnost kandidátů používat angličtinu v autentických životních situacích.

Další informace o zkouškách, termínech, registracích a certifikátech najdete zde nebo v podrobnější formě zde.

Nový formát zkoušek platný od ledna 2015

Zkoušky Cambridge English (First a Advanced) mají od ledna 2015 nový formát.

Přehled změn u jednotlivých zkoušek najdete zde: FCE/CAE.

Úrovně

Zkoušky Cambridge jsou těsně spojeny se společným evropským referenčním rámcem pro jazyky (CEFR), který byl sestaven Evropskou radou. CEFR přesně definuje 6 úrovní pokročilosti a popisuje jazykové dovednosti, jaké by měl ovládat posluchač na každé z těchto úrovní.

V roce 2011 došlo k přejmenování některých zkoušek. Nově je používán zastřešující termín “Cambridge English”, po němž následuje název úrovně zkoušky. Tento nový způsob označování zkoušek byl přijat pro jednodušší a účinnější propagaci zkoušek, produktů a služeb Cambridge ESOL a eliminaci používání zkratek.

 

KET = Cambridge English: Key

PET = Cambridge English: Preliminary

FCE = Cambridge English: First

CAE = Cambridge English: Advanced

CPE = Cambridge English: Proficiency

KET for Schools = Cambridge English: Key for schools

PET for Schools = Cambridge English: Preliminary for schools

FCE for Schools = Cambridge English: First for schools

Jednotlivé úrovně nejžádanějších typů mezinárodních zkoušek jsou uvedeny v následujícím přehledu.

Literatura

Knihovna nabízí širokou škálu přípravných zkouškových materiálů. Kromě učebnic, testů s klíči, CD nebo audiokazet s poslechovou částí testu a DVD nebo videokazet s ukázkou interview si lze vypůjčit i originální testy z minulých let. Rádi každému poradíme při rozhodování o zvolení přiměřené úrovně zkoušky a s výběrem nejvhodnějších studijních materiálů.

Přehled přípravných materiálů a doporučené literatury najdete zde.

Přihlášky a certifikáty

Od roku 2015 jsou papírové přihlášky zrušeny. Na všechny zkoušky je možné se přihlásit online zde. Aktuální termíny registrací najdete zde.

Pro hromadnou registraci je třeba nejprve požádat o vložení kontaktních údajů vaší společnosti do registračního systému. Hromadné registrace je potom možné provádět zde

Přihlášku ke zkoušce nanečisto najdete zde

Rozšíření hodnocení výsledků Cambridgeských zkoušek

Rozšířené hodnocení (Extended Certification) přináší kandidátům Cambridgeských zkoušek přesnější zařazení jejich výsledků v Evropském referenčním rámci pro jazyky. (Common European Framework of Reference - CEFR)

Kandidát s nadprůměrnými výsledky (hodnocení A) získá certifikát uvádějící hodnocení o 1 stupeň CEFR vyšší. Příklad: Kandidát, který získá hodnocení A při zkoušce Cambridge English: First, získá FCE certifikát o dosažení úrovně C1 (nikoli pouze B2).

Kandidát, jehož hodnocení je nižší než C získá nově také certifikát, ale s uvedením úrovně o 1 stupeň CEFR nižší, než je úroveň absolvované zkoušky.

Příklad: Kandidát, který nezíská  dostatečné bodové ohodnocení – alespoň pro úroveň C ve zkoušce Cambridge English: Advanced, může získat certifikát potvrzující jeho úroveň B2, což je úroveň o jeden stupeň nižší C1 odpovídající úspěšně složené zkoušce CAE.

Aktuální informace ohledně certifikátů najdete zde.

Zkoušky na počítači

V současné době máte možnost skládat Cambridgeské zkoušky PET, FCE a CAE v počítačové podobě. Jejich rozsah, obtížnost, průběh rozhovoru a platnost certifikátu jsou stejné jako u papírové formy.

Úspěšní kandidáti počítačových zkoušek obdrží mezinárodně uznávaný certifikát Cambridge ESOL totožný s certifikátem ze zkoušky složené v papírové formě.

Na zkoušky v počítačové formě se můžete přihlásit on-line zde

Zkoušky nanečisto (pretests)

Chcete-li získat přesnou představu o průběhu a jazykové náročnosti mezinárodně platných Cambridgeských zkoušek, nabízíme vám možnost absolvovat nanečisto zkoušky KET, PET, FCE, CAE nebo CPE.

Další informace o zkouškách nanečisto najdete zde, přihlásit se můžete online zde.

Stránka aktualizována: 26. 08. 2015, Daniel Arely