Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
CeníkFees
Cambridge Exams RegistrationTHE Rankings
QSU EECA Rankings

Britské centrum

Podmínky členství

Knihovna a multimediální studovna Britského centra jsou otevřené pro nejširší veřejnost. Členem se může stát kdokoliv, bez jakýchkoliv věkových nebo profesních omezení.

Přihlásit se můžete kdykoliv v průběhu roku. Pro vystavení členského průkazu mimouniverzitním uživatelům je nezbytný doklad totožnosti, fotografie pasového formátu a příslušný finanční obnos. V Britském centru nelze platit bankovní kartou.

Provozní řád Britského centra najdete zde.

Ceník poplatků a placených služeb

Ceník je platný od 1. 5. 2012.

Registrační poplatek je 400.- Kč.

 Členství je platné následujících 12 měsíců. Žádné další výpůjční poplatky se neplatí.

 Poplatky za služby

Kopírování formát A4

1.20 Kč

Tiskové výstupy z CD-ROM, disket, Internetu - 1 strana A4

1.20 Kč

Ceny zkoušek

Zkoušky je třeba platit v době registrací, ceny jsou platné vždy od 1. 9. do 31. 8. následujícího roku.

Aktuálně platné ceny najdete v následujícím přehledu.

Zde najdete návod, jak správně vyplnit složenku, případně zadat příkaz k úhradě zkoušky.

Ceny zkoušek nanečisto najdete zde.

Stránka aktualizována: 26. 08. 2015, Daniel Arely