Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
Sociologické průzkumy v knihovnáchSociologické průzkumy v knihovnách
THE Rankings
QSU EECA Rankings

Aktivity

Sociologické průzkumy v knihovnách a jejich psychologické aspekty

Téma

Odborný seminář byl zaměřen na postupy při přípravě a realizaci průzkumů v knihovnách a na statistické zpracování získaných údajů, včetně informací o psychologických aspektech této problematiky. Účastníci byli informováni o dosavadních zkušenostech knihoven.

Přehled příspěvků

Stránka aktualizována: 24. 03. 2011, Daniel Arely