Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
MŠMT INFOZMŠMT INFOZ
THE Rankings
QSU EECA Rankings

Aktivity

Participace na programu MŠMT INFOZ

Univerzita Palackého v Olomouci se účastní následujících projektů programu INFOZ:

 • Elektronické informační zdroje z oblasti technických a aplikovaných přírodních věd pro výzkum - VZ09003
 • Elektronické zdroje pro anglicky psanou literaturu - VZ09020
 • Zajištění elektronických informačních zdrojů pro humanitní a společenské obory - VZ09012
 • Národní knihovna ČR - zabezpečení elektronických informačních zdrojů pro výzkum, vývoj a inovace - VZ09006
 • ISI Web of Knowledge - vstup do bibliografického a citačního zdroje Web of Science a Journal Citation Reports - VZ09009
 • Informační zdroje pro efektivní vývoj v medicíně a psychologii v ČR - VZ09022
 • Multilicence přírodovědeckých a zemědělských informačních zdrojů pro konsorcia akademické a vědecké sféry České republiky - VZ09011
 • Konsorciální přístup k informačním zdrojům pro dějiny umění a dějiny kultury - VZ09017
 • Pokračování zpřístupňování nejdůležitějších informačních zdrojů pro chemii a příbuzné obory - VZ09016
 • Přístup do informačního zdroje ProQuest Central - VZ09015
 • Litterae ante portas - VZ09008
 • Internetové informační zdroje pro výzkum v oboru filmových studií (pokračující konsorciální licence) - VZ09013
Stránka aktualizována: 24. 03. 2011, Daniel Arely