Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
Archiv aktualitArchiv aktualit
THE Rankings
QSU EECA Rankings

Archiv aktualit

V úterý 24. dubna 2012 se konalo čtvrté večerní čtení v Ústřední knihovně UP.
Alexander Street Press poskytlo Univerzitě Palackého zkušební přístup do multimediální databáze "World History in Video".
Britské centrum Knihovny UP ve spolupráci s British Council uspořádalo 16. března přednášku Sergeje Josefa Bovkuna, neslyšícího lektora a spolupracovníka ČT, jejíž téma bylo věnováno životu sluchově...
Přední světové vydavatelství Sage Publications umožnilo Univerzitě Palackého zkušební přístup do své kolekce Sage HSS. Tato kolekce zahrnuje 453 recenzovaných časopisů z oblasti společenskovědních...
Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci vyhlásila výtvarnou soutěž Knihy ve zkratce. Je možné zpracovat děj celé knihy do krátkého komiksu? Staňte se tvůrci stripů a vyhrajte hodnotnou cenu!
V úterý 28. února 2012 se konalo již třetí večerní čtení v Ústřední knihovně UP. Studenti si s knihovníky povídali o oblíbených knihách a autorech žánru sci-fi. Padala jména jako Asimov, Clarke,...
Univerzita Palackého má přístup do webového rozhraní pro vyhledávání v jazykových korpusech - Sketch Engine. Jazykové korpusy jsou sice primárně určeny pro lingvisty, ale mohou je využívat všichni,...
Knihovna žádá všechny své čtenáře, aby po dobu pobytu ve studovnách Ústřední knihovny, Britského centra a všech fakultních knihoven tlumili své mobilní telefony a nepoužívali je k hovorům. Žádáme o...
UP získala přístup do světově uznávané databáze PsyArticles z produkce American Psychological Association. Obsahuje asi 153 000 časopiseckých článků v plném textu, recenze, dopisy redakci i errata....
Univerzita Palackého má do 31. 1. 2012 zkušební přístup do databází Early English Books Online (EEBO) a Early European Books (EEB).
Knihovna UP vyhlašuje amnestii za nevrácené knihy s pokutami. Čtenář, který v době od 5. 12. do 16. 12. 2011 vrátí knihy, bude osvobozen od pokuty za pozdní vrácení knih. Od 1. 1. 2012 zvyšujeme...
V úterý 22. listopadu 2011 se konalo druhé večerní čtení v Ústřední knihovně UP. Účastníci se tentokrát zaměřili na žánr hororu a povídali si o svých oblíbených knihách a autorech.
Za celoživotní práci v knihovnictví a za rozvoj českého knihovnictví převzala 7. listopadu v pracovně rektora UP prof. M. Mašláně medaili Zdeňka Václava Tobolky RNDr. Dana Lošťáková, ředitelka...
Přední český překladatel Shakespearova díla, prof. PhDr. Martin Hilský, v Aule FF UP „představil“ významné Shakespearovy padouchy: na základě úryvků z Shakespearových dramat charakterizoval hlavní...
Knihovna UP získala zkušební přístup do plných textů elektronických knih eBooks v rozhraní EBSCOhost. Knihy je možné nejen číst a tisknout v režimu online, ale na 7 dní si je vypůjčit a pracovat s...
Setkání s cestovatelem a spisovatelem Romanem Vehovským, který sedm let putoval po Asii a Austrálii stopem, pořádá ve středu 9. listopadu 2011 Britské centrum Knihovny Univerzity Palackého.
Dne 26. října 2011 se konalo v Ústřední knihovně UP Večerní čtení. Předmětem zájmu se stal populární, ovšem často podceňovaný, žánr fantasy.
Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci si vás dovoluje pozvat na výstavu fotografií FOTOKUP 2011, která je k vidění v prostorách Ústřední knihovny UP (1. patro).
Knihovna UP nabízí zkušební přístup do ebrary - kolekce Academic Complete, která obsahuje 60 tisíc knih odborného zaměření.
Vydavatelství Nature Publishing Group umožnilo UP zkušební přístup do celé kolekce svých časopisů. Jedná se asi o sto titulů z přírodních věd a medicíny.
Záměrem multimediální databáze Education in Video je rozvíjet vzdělávání v akademické sféře prostřednictvím videa a poskytovat globální pohled na vzdělávací praxi.
Univerzita Palackého má do 30. 6. 2011 zkušební přístup do právního informačního systému Beck-online.
Zveme vás na seminář InCites, který se uskuteční v pondělí 9. 5. 2011 v 9.00 hod. v zasedací místnosti ve Zbrojnici (VUP, přízemí). Přednášejícím je David Horký, zástupce Thomson Reuters pro Českou...
Často se stává, že v databázi Scopus je autor uveden vícekrát, v různých tvarech svého jména, s různými ID. Nový pilotní program umožňuje údaje jednoduče opravit, a tím pozitivně ovlivnit...
Univerzita Palackého má příležitost vyzkoušet více než 30 databází z produkce společnosti ProQuest
Na webové stránce Knihovny UP (www.knihovna.upol.cz) je zveřejněna databáze vysokoškolských kvalifikačních prací studentů UP.
Společnost Newton Media a. s. nabízí pro všechny studenty a zaměstnance UP zkušební přístup do mediální databáze Mediasearch. Jedná se o plná znění zpráv z tištěných periodik, internetu a doslovné...
Připravili jsme další novinku pro naše uživatele – tentokrát se jedná o uzamykatelné skříňky na notebooky.
V rámci pravidelného jarního cyklu vzdělávacích akcí Knihovna UP zve studenty i zaměstnance na seminář
Deník The Times začal vycházet v Londýně v r. 1785 pod názvem The Daily Universal Register. Databáze The Times Digital Archiv obsahuje všechna čísla The Times za období 1785–1985.
Rozsáhlé dílo slavného německého filozofa je zpracováno v databázi Nietzsche Online, kterou má Univerzita Palackého k dispozici do 15. 4. 2011.
Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci vyhlašuje první ročník fotografické soutěže fotoKUP. Téma: „V knihovně…“
Univerzita Palackého má nyní zkušebně velmi zajímavou databázi o Rusku - INTEGRUM Database Services. Databáze INTEGRUM zřístupňuje 400 miliónů dokumentů v ruském, anglickém a ukrajinském jazyku s...
Termíny: 16. 3. 2011 13.15–14.45 hod., 23. 3. 2011 13.15–14.45 hod.
Univerzita Palackého má do 31. 3. 2011 zkušební přístup do plnotextové databáze Zoology Online.
Databáze The Biomedical & Life Sciences Collection byla obohacena o následující multimediální přednášky předních světových odborníků
V rámci Akademických dnů Univerzity Palackého vyhlašuje Knihovna UP ČTENÁŘSKOU AMNESTII.
V době od 8. 2. 2011 do 9. 3. 2011 má UP možnost znovu vstoupit a vyzkoušet databázi World History in Video od předního světového producenta Alexander Street Press.
Vydavatelství IOP Publishing umožnilo Univerzitě Palackého zkušební přístup do databáze IOPscience. Nabízí plné texty více než 60 předních časopisů zaměřených na fyziku s retrospektivou do r. 1988.
Univerzita Palackého má nyní možnost pracovat s databází ebrary Academic Complete. Jedná se o 134 500 elektronických knih ze všech vědních oborů od 350 předních světových vydavatelů.
Jsou tematicky více vyhraněné a jistě najdou uplatnění na jednotlivých fakultách.
Studenti a zaměstnanci UP mají v rámci univerzitní počítačové sítě neomezený přístup k plným textům celostátních i regionálních novin, časopisů, ale také k přepisům zpravodajských pořadů rozhlasu i...
Ve studovně Ústřední knihovny UP se koná výstava plakátů známého fotografa, profesora Jindřicha Štreita. Výstava nese symbolický název „Pozvání“, neboť většina vystavených artefaktů jsou plakáty,...
Společnost ProQuest otevřela Univerzitě Palackého zkušební přístup do zajímavých historických databází
Nakladateství Morgan & Claypool (http://www.morganclaypool.com) otevřelo UP zkušební přístup do elektronických knih, které vydává. Jsou k dispozici dvě rozsáhlé kolekce
Univerzita Palackého má do 17. 1. 2011 zkušební přístup do databáze Jewish Studies Source.
Katedra asijských studií FF zprostředkovala zkušební přístup do čínských databází China National Knowledge Infrastructure (CNKI). Přístup je aktivní z IP adres univerzity od 23. 11. do 22. 12. 2010...
UP má do 29. 12. 2010 zkušební přístup do digitálního archivu nejznámějšího deníku na světě The Times. Tento deník začal vycházet v Anglii v roce 1785 pod názvem The Daily Universal Register. The...
UP má online přístup do tisíců CD vážné hudby, jazzu, tradičních amerických písní, populární hudby 20. stol. i současné moderní hudby.
Stránka aktualizována: 06. 10. 2015, Vladimír Kubák