Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
Archiv aktualitArchiv aktualit
THE Rankings
QSU EECA Rankings

Archiv aktualit

Diskusi a výměně zkušeností se zaváděním nových knihovních systémů bylo věnováno setkání ředitelů knihoven, které dnes proběhlo v Uměleckém centru Univerzity Palackého. Aktuální novinky pro správu...
22. května 2014 vystoupil na Univerzitě Palackého profesor Martin Hilský s přednáškou „Shakespeare a jeho doba“. Pan Hilský provedl posluchače Londýnem konce 16. století a dal jim nahlédnout do dílny...
Knihovna Univerzity Palackého vyhověla žádostem studentů/rodičů a otevřela koutek pro děti. Prostor se nachází v prvním patře Ústřední knihovny UP vedle výpůjčního oddělení. Snahou je zlepšení služeb...
V úterý 22. dubna 2014 se konalo osmé večerní čtení v Ústřední knihovně UP. Večerní čtení bylo tentokrát zaměřeno na detektivky. Účastníci se rozpovídali o oblíbených typech detektivů, zamysleli se...
Univerzita Palackého bude mít od 15. 4. 2014 měsíční zkušební přístup do elektronických časopisů vydavatelství Taylor & Francis. K dispozici bude 19 tematických kolekcí:
Knihovna Univerzity Palackého vás zve na večerní čtení, které se bude konat 22. dubna 2014 od 19.00 v Ústřední knihovně UP. Čtenáři si s sebou mohou přinést oblíbenou knihu a představit ji ostatním v...
V ráji statisíců knih přespali milovníci literatury, kteří strávili historicky první noc v univerzitní knihovně. Její sály se proměnily v ostrov s pokladem, po jehož stopách se vydali knihomolové,...
Na UP jsou nově zpřístupněny 2 kolekce databáze Hein-online, které byly zakoupeny díky rozvojovému projektu UP JUDr. Hrnčiříkové a s přispěním projektu POMEZI.
V úterý 25. února 2014 se konalo sedmé večerní čtení v Ústřední knihovně UP. Žánrově čtení navázalo na současnou výstavu Káji Saudka v Muzeu umění Olomouc a zaměřilo se na téma komiksu. Hosté si...
Knihovna Univerzity Palackého doporučuje e-learningový kurz zaměřený na současnou českou fantastiku. Účastníci kurzu se seznámí se stručnou historií fantastiky, s jejími subžánry a tvorbou...
Knihovna Univerzity Palackého vás zve na večerní čtení, které se bude konat 25. února 2014 od 19.00 v Ústřední knihovně UP. Čtenáři si s sebou mohou přinést oblíbený komiks a představit jej ostatním...
Český rozhlas Olomouc odvysílal reportáž o večerním čtení v Ústřední knihovně Univerzity Palackého. Dosud se večerní čtení konalo šestkrát, příští setkání je naplánováno na letní semestr.
Knihovna UP nabízí seminář (statut C – 2 kredity) Elektronické informační zdroje (EIZ), který je vhodný pro studenty všech vědních oborů.
Čtenáři Knihovny Univerzity Palackého budou moci vrátit vypůjčené knihy i časopisy bez ohledu na její otvírací dobu. Umožní to nový bibliobox v průchodu Zbrojnice. Stejný bude k dispozici...
Večer tentokrát nebyl žánrově omezen a tématem byly nejoblíbenější knihy. Účastníci se zamysleli nad definicí oblíbené a úspěšné knihy, vzpomínali na knihy z dětství a představili knihy, které jsou...
Knihovna UP vás zve na večerní čtení, které se bude konat 3. prosince 2013 od 19.00 v Ústřední knihovně UP. Žánr tentokrát není omezen, čtenáři si mohou přinést jakoukoliv oblíbenou knihu a...
Knihovna UP vás zve na výstavu fotografií Letní kemp v Pekingu. Obrázky dokumentují zážitky studentů, kteří se během kempu seznámili s čínskou kulturou a životem v Číně. http://konfucius.upol.cz/.
Novou možnost přístupu k zahraničním informačním zdrojům nabízí Knihovna Univerzity Palackého. Prostřednictvím platformy EBSCO e-Books umožňuje vybírat z kolekce 360 tisíc odborných...
Knihovna UP zve studenty i zaměstnance na Seminář o českých a zahraničních elektronických zdrojích, jehož obsahem je vyhledávání v odborných licencovaných databázích a zpracovávání rešerší na odborné...
V úterý 5. listopadu 2013 se konalo hororové večerní čtení v Ústřední knihovně UP.
Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci si vás dovoluje pozvat na výstavu fotografií Jindřicha Buxbauma. Výstavu „Šalom Izrael ve fotografii“ můžete zhlédnout v prostorách Ústřední knihovny UP od...
Od 8. října 2013 mohou uživatelé Knihovny Univerzity Palackého v Olomouci využít noční studovnu ve Zbrojnici. První rok bude noční studovna fungovat v úsporném režimu, pouze pro 30 uživatelů. V...
Na platformě EBSCOhost je přístupná obsáhlá muzikologická bibliografická databáze RILM Retrospective Abstracts of Music Literature. Pokrývá hudební literaturu datovanou před rokem 1967. Jsou to...
UP má do 10. 10. 2013 přístup do předních světových databází, které jsou nabízeny ve Web of Science. Jsou to: Book Citation Index - Science (od r. 2005 do současnosti) a Book Citation Index - Social...
Knihovna Univerzity Palackého zřídila ve Zbrojnici novou studijní místnost. Studovna se nachází v prvním patře mezi sály 4 a 5 a je vhodná ke studiu, četbě i odpočinku. Před studovnou se nachází pult...
Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci oslovila své čtenáře a zjišťovala spokojenost se službami, prostředím a vybavením Ústřední knihovny (Zbrojnice). Na dotazník rozesílaný prostřednictvím...
Ústřední knihovna Univerzity Palackého v Olomouci se nechala otestovat pomocí mystery shoppingu a získala vynikajících 94,4 %. Anonymní hodnotitelé navštívili několikrát Ústřední knihovnu a...
Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci si vás dovoluje pozvat na výstavu obrazů rodačky z Prostějova, Heleny Pirohové. Výstavu můžete zhlédnout v prostorách Ústřední knihovny UP do 10. července...
V Ústřední knihovně UP je nyní možné vyžádat si knihy ze skladu elektronickou formou. Pro vyžádání knihy ze skladu je nutné přihlášení do čtenářského konta. Pokud nemáte konto aktivováno, obraťte se...
Na základě rozhodnutí vedení Pedagogické fakulty UP ze dne 9. dubna 2013 se ruší studovna Knihovny UP na Žižkově náměstí. Publikace dosud umístěné v této studovně budou převezeny do Ústřední knihovny...
V rámci projektu VaVpI mohou všichni akademičtí pracovníci navrhovat elektronické knihy z přírodovědných a medicínských oborů z kolekce EBSCOhost k zakoupení.
Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci si vás dovoluje pozvat na výstavu fotografií Ivy Višinkové Barvy Maroka aneb hledá poutník cestu, nebo cesta poutníka?
Knihovna UP vyhlašuje čtenářskou amnestii na pozdě vrácené knihy. Čtenářům, kteří v době od 11. do 16. března 2013 vrátí knihy do Knihovny UP, bude odpuštěna pokuta za pozdní vrácení knih. Amnestie...
Britské centrum Knihovny Univerzity Palackého v Olomouci srdečně zve na přednášku profesora Martina Hilského Radosti a strasti překladu, která se uskuteční 7. března v 17.00 hodin v aule Filozofické...
Databáze obsahuje plné texty více než 400 tis. odborných článků z asi 100 předních renomovaných časopisů, které vydává Institute of Physics.
Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci si vás dovoluje pozvat na zahájení výstavy výtvarných prací Studia Experiment o. s., které se uskuteční 5. února 2013 v 18.00 v prostorách Ústřední knihovny...
Obsahuje téměř 2,5 mil. bibliografických záznamů článků z asi 5 tis. předních odborných časopisů celého světa, stovek knih, disertací a dalších zdrojů.
Univerzita Palackého má do 30. 11. 2012 zkušební přístup do archivu časopisu National Geographic Magazine, který je celosvětově uznávaným časopisem pro kartografii. K dispozici je archiv z období...
UP má na 14 dní neomezený zkušební přístup do vynikající databáze IEEE Xplore, která je produkcí Institute of Electrical and Electronics Engineers.
Univerzita Palackého má do 1. 12. 2012 přístup do databáze, která je nejrozsáhlejší sbírkou videonahrávek pro studium lidského pohybu, cvičení, výkonu, rehabilitace a tělesné výchovy. Kolekce je...
Společnost EBSCO umožnila UP zkušební přístup do svého druhu nejobsáhlejší databáze pro studium umění a architektury.
Oddělení bibliograficko-informačncíh služeb pořádá pro studenty i zaměstnance seminář Vyhledávání v českých a zahraničních informačních zdrojích. Seminář povede Mgr. Romana Applová.
UP má zkušební přístup do databáze Library PressDisplay, která zpracovává 2200 novin z 97 zemí v 54 jazycích.
Databázi zpracovává společnost Encyclopeadia Britannica Inc. Obsahuje asi 2,5 miliónů obrázků a fotografií zvířat, rostlin, měst, osobností, významných výtvarných děl, různých symbolů atd, které...
Prázdninový provoz Ústřední knihovny UP najdete zde: http://tinyurl.com/oteviracka. Pro otevírací dobu fakultních knihoven ve stejném období navštivte: http://tinyurl.com/soucasti
Společnost Encyclopaedia Britannica umožnila UP zkušební přístup do databáze Image Quest. Databáze obsahuje asi 2,5 miliónů obrázků a fotografi, které jsou autorsky ošetřené a lze je stahovat....
Knihovna UP zve všechny studenty i zaměstnance na seminář o novinkách v ISI Web of Knowledge, který povede zástupkyně společnosti Thomson Reuters Enikö Toth Sász. Uskuteční se 28. 6. 2012 vé...
UP má zkušební přístup do trojrozměrného anatomického atlasu 3D Primal Pictures.
Digitalizované materiály z každodenního života, obchodu, politiky a kultury v Číně v minulých staletích, život Židů v Americe v době od 1654–1954, středověký způsob života v rodinách i zápisky...
Knihovna získala zkušební přístup do multimediální databáze producenta Alexander Street Press "Dance in Video". Databáze zahrnuje asi 600 tanečních a baletních představení (tj. 365 hodin), které se...
Stránka aktualizována: 06. 10. 2015, Vladimír Kubák