Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Univerzita Palackého

Oddělení vývoje aplikací

INFORMATION IN ENGLISH | INFORMATION IN CZECH

ODDĚLENÍ VÝVOJE APLIKACÍ / Application development department

klapka
Extension no.

e-mail

č. dveří
Door no.

Mgr. Jiří Tesařík, Ph. D.

1865

jiri.tesarik@upol.cz

360A

Mgr. Radek Janoštík

1847 

radek.janostik@upol.cz

360

Ing. Zbigniew Kubisz

1143

zbigniew.kubisz@upol.cz

360

RNDr. Tomáš Matocha

 

tomas.matocha@upol.cz

360

Jan Mikulka

1837

jan.mikulka@upol.cz

360

Dalibor Schotli

1147

dalibor.schotli@upol.cz

360

Bc. František Veselý

1849

frantisek.vesely@upol.cz

360

Ing. Radek Zaťko

1846

radek.zatko@upol.cz

359

Oddělení vývoje aplikací se zabývá:

  • vývojem vlastních aplikací
  • integrací zakoupeného softwaru do univerzitního informačního systému
  • zastřešením jednotlivých částí univerzitního informačního systému do Portálu UP
  • řešením single sign-on
  • vývojem speciálních programů podle požadavků fakult a kateder
Stránka aktualizována: 01. 12. 2015, Bohdana Řeháková