Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Univerzita Palackého

Oddělení technického servisu a rozvoje

INFORMATION IN ENGLISH | INFORMATION IN CZECH

ODDĚLENÍ TECHNICKÉHO SERVISU A ROZVOJE
Technical services and research department

klapka
Extension no.

e-mail

č. dveří
Door no.

Ing. Libor Mareček

1828

libor.marecek@upol.cz

356

RNDr. Libor Dvořáček

1823

libor.dvoracek@upol.cz

356

Filip Hoferek

1888

filip.hoferek@upol.cz

357

Jiří Hrdlička

1831

jiri.hrdlicka@upol.cz

357

Úkolem je zejména:

 • Konzultace při nákupu výpočetní techniky a zajištění technické stránky výběrových řízení
 • Zajištění nákupu počítačových komponent a periferií, jejich instalace
 • Konzultace z oblasti hardware osobních počítačů
 • Instalace a pořízených zařízení a zajištění záručního servisu
 • Zajištění pozáručního servisu  počítačů, tiskáren a dalších zařízení
 • Ekologická likvidace vyřazovaných osobních počítačů a dalších zařízení
 • Technické konzultace při budování lokálních a areálových sítí na fakultách
 • Budování a rozšiřování metropolitní sítě UP, ochrana  metropolitní sítě
 • Spolupráce s dodavateli a investory při výstavbě datových sítí
 • Úzká spolupráce s oddělením počítačových sítí při zabezpečení provozu a rozvoje sítě UP
 • Zajištění servisu lokálních sítí fakult a univerzitních zařízení
 • Spolupráce při servisu a rozvoji dalších systémů, jako jsou identifikační karty, přístupový systém, kamerové systémy apod.
 • Reprezentace univerzity ve vztahu k CESNETu a dalším operátorům metropolitních sítí

Stránka aktualizována: 01. 12. 2015, Bohdana Řeháková