Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Univerzita Palackého

Oddělení provozu

INFORMATION IN ENGLISH | INFORMATION IN CZECH

ODDĚLENÍ PROVOZU / Operation department

klapka
Extension no.

e-mail

č. dveří
Door no.

Ing. Rostislav Nepožitek

1822

rostislav.nepozitek@upol.cz

377

Mgr. Jana Jonášová

1832

jana.jonasova@upol.cz

367

Mgr. Věra Štěpková

1829

vera.stepkova@upol.cz

367a

Alena Vymětalová

1840

alena.vymetalova@upol.cz

387

 Činnosti:

 • Odpovídá za provozní zpracování agend UIS UP a výstupy z nich.
 • Zpracovává agendu identifikačních karet studentů a zaměstnanců UP.
 • Zajišťuje provoz počítačových studoven v budově Biskupské náměstí 1.
 • Spravuje centrální servery provozně technických služeb.
 • Společně s oddělením technického servisu a rozvoje zajišťuje správu přístupového systému UP.
 • Odpovídá za nákup a evidenci multilicenčního softwarového vybavení pracovních stanic UP.
 • Poskytuje služby pro studenty související s tiskem a úpravou diplomových prací, zálohováním dat na media, digitalizací textů, apod.
 • Provádí tisky a úpravy výstupních sestav pro jednotlivé fakulty dle specifických požadavků.
 • Poskytuje konzultace v oblasti nákupu a instalace softwarového vybavení a zajišťuje nákup software dle specifikací uživatelů jednotlivých součástí UP.
 • Vede sklad spotřebního materiálu pro potřeby jednotlivých součástí UP.
 • Podílí se na zajišťování konferencí.

Stránka aktualizována: 01. 12. 2015, Bohdana Řeháková