Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Univerzita Palackého

Oddělení počítačových sítí

INFORMATION IN ENGLISH | INFORMATION IN CZECH

ODDĚLENÍ POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ / Computer network department

klapka
Extension no.

e-mail

č. dveří
Door no.

Mgr. Petr Volák

1830

petr.volak@upol.cz

381

Mgr. Zuzana Čírtková

1838

zuzana.cirtkova@upol.cz

379

RNDr. Aleš Říkovský

1826

ales.rikovsky@upol.cz

380

Jan Skopal

1827

jan.skopal@upol.cz

379

Ing. Radomír Tománek

1813

radomir.tomanek@upol.cz

380

Oddělení počítačových sítí se zabývá koncepcí rozvoje UP v oblasti informačních systémů a komunikací. Koordinuje budování těchto systémů na UP a koordinuje též jejich začlenění do širších celků.

Oddělení spolunavrhuje a spravuje informační systémy UP, univerzitní páteřní počítačové sítě (včetně fakultních), výpočetní systémy a databáze se širším než jen fakultním významem (mimo služeb UK).

Úkolem je zejména:

  • vytvářet koncepci a zabezpečovat tvorbu, provoz a inovaci celouniverzitních počítačových sítí, výpočetních, informačních, databázových systémů
  • podílet se na tvorbě a koordinaci síťového softwarového zabezpečení
  • organizovat a zajišťovat v kontaktu se světovým vývojem napojení UP na vnější komunikační struktury

Dále provádí:

  • centrální zálohování
  • DHCP, DNS, IMAP, POP3 servery, správu DNS jmen a přidělování IP adres
  • mailhub s antivirovou ochranou
  • systémová podpora fakultních, katedrálních a privátních www stránek, a to včetně MySQL databází
  • souborové služby, služby vzdáleného přístupu, antivirová ochrana serverů

Stránka aktualizována: 01. 12. 2015, Bohdana Řeháková