Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Univerzita Palackého

Oddělení informačních systémů

INFORMATION IN ENGLISH | INFORMATION IN CZECH

ODDĚLENÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ / information systems department

klapka
Extension no.

e-mail

č. dveří
Door no.

RNDr. Hana Matochová

1821

hana.matochova@upol.cz

374

Ing. Dana Alková

1835

dana.alkova@upol.cz

376

Ing. Ivo Čepěl

1814

ivo.cepel@upol.cz

375

Bc. Petr Čírtek

1816

petr.cirtek@upol.cz

363

Viktor Kočí

1866

viktor.koci@upol.cz

359

Mgr. Jana Koudelková

1818

jana.koudelkova@upol.cz

375

Ing. Jana Kvasničková

1820

jana.kvasnickova@upol.cz

376

Ing. Petr Machala

1815

petr.machala@upol.cz

365

RNDr. Eva Marklová

1129

eva.marklova@upol.cz

378

Mgr. Kateřina Rašková

1890

katerina.raskova@upol.cz

374

RNDr. Jan Rogl

1824

jan.rogl@upol.cz

376

Úkolem je zejména:

  • Zajišťuje a odpovídá za administraci a rozvoj databázových systémů UIS UP.
  • Provádí správu a aktualizaci přístupových práv uživatelů v oblasti databázových systémů UIS UP.
  • Zajišťuje správu a rozvoj modulů systému řízení studia IS UP.
  • Zajišťuje správu a rozvoj modulů ekonomicko-správního systému UP, a to v oblastech: finančního účetnictví, controllingu, mezd a personalistiky, majetku, materiálového hospodářství a odbytu UIS UP.
  • Zajišťuje správu a rozvoj modulů digitální pasportizace budov a evidence majetku UIS UP.
  • Provádí analýzu a vývoj drobných úloh UIS UP v oblasti ekonomicko-správních, personálních a studijních modulů.
  • Poskytuje konzultace a školení uživatelům výše uvedených modulů UIS UP.
  • Podílí se na zpracování předimplementačních cílových konceptů UIS UP realizovaného externími dodavateli a odpovídá za jejich integraci do intranetu UP.

Stránka aktualizována: 01. 12. 2015, Bohdana Řeháková