Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Univerzita Palackého

Koordinační centrum SAP VVŠ

INFORMATION IN ENGLISH | INFORMATION IN CZECH

Koordinační CENTRUM SAP VVŠ / SAP COORDINATION UP CENTRE

klapka
Extension no.

e-mail

č. dveří
Door no.

RNDr. František Zedník

1991

frantisek.zednik@upol.cz

363

Ing. Aleš Kocourek

1843

ales.kocourek@upol.cz

363

Koordinační centrum SAP VVŠ (KC VVŠ) bylo založeno šesti moravskými veřejnými vysokými školami (JAMU, MENDELU, UPOL, UTB, VŠB-TUO, VUT) v červenci 2004 jako sdružení bez právní subjektivity.

KC VVŠ je počátečním kontaktním bodem pro otázky a řešení problémů souvisejících s IS SAP. Plní roli spojovacího článku mezi sdruženými VVŠ navzájem i mezi VVŠ a externími firmami dodávajícími podporu produktivního provozu IS SAP.

Poskytuje poradenství v oblasti správy a údržby báze SAP pro sdružené školy, tj. proaktivní sledování systémů SAP, což znamená nejen řešení již vzniklých problémů, ale i předcházení vzniku dalších.

Zastává pozici koordinátora projektů a požadavků na úpravy a rozvoj systému na všech šesti VVŠ.

Dále provádí:
Na pracovišti je vyvíjen a spravován systém celouniverzitního HelpDesku. Tato aplikace je používána pro zadávání požadavků pracovníků všech fakult a rektorátu, a to nejen na služby a podporu CVT, ale např. i na údržbu budov.


Stránka aktualizována: 01. 12. 2015, Bohdana Řeháková