Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Univerzita Palackého

Servisní čísla

INFORMATION IN ENGLISH | INFORMATION IN CZECH

Přednostně kontaktujte své příslušné správce sítě na fakultách.

Help-line CVT UP: klapka 1842, v Po-Pá 8:30 – 15:00 hod (mimo problémů Kolejnetu).

Síťový servis UP mimo pracovní dobu příslušných fakultních správců a mimo hodiny help-line CVT UP: mobil 602376365 (mimo problémů Kolejnetu).

Hlášení o poruše počítačové sítě, počítače, periferního zařízení, nebo problém se STAGem, SAPem a ostatní zasílejte prostřednictvím Helpdesku, jenž je přístupný po přihlášení na portálové adrese http://portal.upol.cz.

Technický servis - hardware:

585 631 823


Síťový servis:

585 631 842

Síťový servis - mimo běžnou pracovní dobu:

602 376 365


Správci sítí na fakultách:

CMTF

Mgr. Eva Slavíčková

585 637 300, 720 310 417

FTK

Ing. Pavel Brázda

585 636 040, 739 249 059

FZV

Martin Fasner

585 632 810, 720 310 415

FF

Medard Kuřimský

585 633 049

LF

Aleš Pop

585 632 957, 739 249 057

PdF

Ing. Ivana Weberová

585 631 793, 605 377 256

PF

Mgr. Petr Šuta

585 637 553, 739 249 053

PrF

Ing. Adéla Mayerová

585 634 055, 739 249 055

RUP

Mgr. Jiřina Bekárková

585 631 811, 739 249 060


Správci IC a počítačové studovny IC:

Jakub Menšík

585 631 825, 739 249 058


Metodička pro portálové řešení STAGu:

RNDr. Eva Marklová

585 631 129

 

 

Stránka aktualizována: 13. 11. 2015, Bohdana Řeháková