Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Univerzita Palackého

Validace a výdej známek

INFORMATION IN ENGLISH | INFORMATION IN CZECH

OBNOVA PLATNOSTI mezinárodní karty ISIC nákupem revalidační známky

Validační známku lze uhradit přes platební bránu na Portálu UP, v sekci "moje studium"- "moje platby" použitím tlačítka „zaplatit on line“, a to platební kartou (v tomto případě student nemusí při vyzvednutí validační známky předkládat potvrzení o platbě). Lze ji uhradit i převodem nebo složenkou se správně vyplněným variabilním symbolem (který je uveden v sekci "moje platby"), a to vždy až po zápise, kdy se generuje STAG login. Jestliže se nezobrazuje (nejspíše nedošlo ke spárování platby) v době vyzvedávání validační známky na Portálu „uhrazeno“, je třeba předložit doklad o zaplacení (ústřižek složenky či doklad o převodu platby z účtu).

Validační známka (VZ) slouží pro zařazení do národní databáze platných průkazů ISIC a k ověření platnosti ISIC u poskytovatelů slev.
Validační známku lze uhradit vždy až po zápisu do vyššího ročníku.

Validační známky se vydávají na předem určených místech, a to v pozdějších termínech, než je výdej karet prvním ročníkům z důvodu klidnějšího průběhu výdeje. Výdej probíhá zpravidla ve vymezeném časovém rozmezí (tři týdny v říjnu, jeden týden v lednu) na určeném místě mimo kancelář IK. Informace o výdeji validačních známek jsou zveřejněné na Portálu UP. Studentům, kteří vyjíždějí na studijní zahraniční pobyt před zahájením akademického roku a jsou zapsaní ke studiu, lze vydat validační známku dříve, a to zpravidla od začátku srpna na pracovišti IK v CVT UP. Tito studenti ještě nemají v systému vygenerovaný variabilní symbol, proto úhrada VZ probíhá hotově v kanceláři IK. Je nutné předložit k nahlédnutí finanční dohodu nebo účastnickou smlouvu vydanou na Zahraničním oddělení UP.

Stránka aktualizována: 13. 05. 2016, Bohdana Řeháková