Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Univerzita Palackého

Kauce a výdej karet

INFORMATION IN ENGLISH | INFORMATION IN CZECH

Platba kauce za kartu studenta

Před vydáním IK uhradí student kauci ve výši 200,– Kč.
Uchazeč přijatý ke studiu obdrží poštou ze studijního oddělení mj. formulář potřebný pro výrobu karty: „Jednotný identifikační systém JIS na UP - Pokyny pro uživatele identifikační karty (průkazu studenta)“. Tento formulář vyplní, vč. vyznačení, zda platí kauci on-line nebo jiným způsobem, přilepí fotografii a zašle zpět svému studijnímu oddělení dle přiložených informací.

Při platbě kauce za IK musí student uvést svůj vygenerovaný variabilní symbol. Ten nalezne v elektronické přihlášce (adresa https://prihlaska.upol.cz) ode dne oznámení o přijetí (či navržení k přijetí) ke studiu na UP. V přehledu přihlášek se zobrazí informace k zaplacení kauce včetně čísla účtu a jedinečného variabilního symbolu platby.

Způsob platby kauce za kartu:  

 • 1. On-line  -  platební bránou na Portálu UP prostřednictvím platební karty
  Jedná se o preferovaný způsob platby. Tlačítko „zaplatit kauci on-line" se zobrazí po přihlášení do elektronické přihlášky (adresa https://prihlaska.upol.cz).
 • 2. Převodem z účtu/poštovní poukázkou typu A
  Jestliže nemá student možnost platby kauce on-line, lze kauci uhradit převodem z účtu nebo složenkou (č.účtu/kód banky 19-1096330227/0100, adresa: UP v Olomouci, Křížkovského 8, 771 11 Olomouc) s uvedením svého jedinečného variabilního symbolu z elektronické přihlášky.
  Kauci je nutné uhradit zároveň se zasláním Přihlášky uživatele IK. V případě platby převodem či složenkou je nutné vložit do obálky doklad o zaplacení:
  • U platby převodem kopii výpisu z účtu, případně příkaz k úhradě. Upozorňujeme, že sběrný box není brán jako doklad o zaplacení.
  • U platby složenkou přiložit originál ústřižku o platbě. Kopii si pro jistotu udělejte pro sebe, pro eventuální dohledávání platby.
 • 3. Hotově na hlavní pokladně
  Student, který nepodával přihlášku ke studiu elektronicky, anebo z nějakého důvodu kauci neuhradil platebním převodem nebo poštovní poukázkou, zaplatí kauci na hlavní pokladně RUP (levý trakt nádvoří Rektorátu UP, Křížkovského 8) před vyzvednutím identifikační karty. Pokladní příjmový doklad odevzdá na CVT v kanceláři IK (budova Zbrojnice, Biskupské nám. 1, místnost 3.87) anebo brigádníkům při hromadném výdeji karet. (Hromadný výdej karet pro nastupující studenty probíhá 1 týden před zahájením akademického roku a 2 týdny po začátku akademického roku v budově Zbrojnice.)
  Otvírací doba pokladny RUP: pondělí – pátek 9:00 – 12:00, 13:00 – 14:30
  Uchazečům, kteří ke studiu nenastoupí, kauce propadá (čl. 2, odst. 5 příkazu rektora UP č. B3-09/1-PR).

Výdej karet studentům prvních ročníků

Výdejní místo a datum zahájení výdeje je od září zveřejněno na Portálu UP.

Studenti prvních ročníků si karty vyzvedávají cca 10 dnů po zápisu do zimního semestru - nejdříve však v září 1 týden před zahájením akademického roku, anebo v průběhu začátku zimního semestru. Výdej karet probíhá hromadně v budově Zbrojnice v prostorách schodiště na třetím podlaží – předejde se tak delšímu čekání při podpisu Smlouvy o výpůjčce IK. 
Studentům prvních ročníků se tisknou karty až po úhradě kauce.

MÍSTA K ZALOŽENÍ ÚČTU – vložení kreditů na IK pro menzu a kopírování

S novou kartou musí nový student zajít na pokladnu menzy (okno pro vkládání záloh; tř. 17. listopadu 54) a založit si svůj účet. Hotovost lze vkládat přímo na pokladně menzy, výdejny Holice nebo v bufetu menzy Neředín. 
Dobíjecí místa na kopírování na kopírkách jsou ve Zbrojnici v Ústřední knihovně u pultu B (1. patro), u správce počítačové učebny (přízemí Zbrojnice, PŘF) nebo v informačních centrech CMTF, FTK, FF.

VÝBĚR zůstatků kreditů při ukončení studia

Pokud student končí studium a chce si vybrat nevyčerpaný kredit z IK, měl by to provést dřív, než vyprší platnost karty. Kredit z kopírek je možno vyzvednout u správce počítačové učebny ve Zbrojnici anebo v Ústřední knihovně v 1. patře u pultu B po předložení karty. 
Kredit vložený na stravování je možné vybrat i po odevzdání karty (v kanceláři IK) na pokladně menzy (tř. 17. listopadu 54) po prokázání se občanským průkazem. Po domluvě s paní pokladní lze ve výjimečných případech zaslat zůstatek hotovosti na bankovní účet.
Pracoviště IK v CVT nemá přístup ke zjištění zůstatků kreditů. 

Stránka aktualizována: 13. 05. 2016, Bohdana Řeháková