Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Univerzita Palackého

Časté dotazy studentů týkající se administrace identifikačních karet

INFORMATION IN ENGLISH | INFORMATION IN CZECH

 • Co nastane při změně karty?

  Původní karta se tiskem další karty zablokuje. Aktivace nové karty proběhne následující pracovní den. Zůstatky kreditů (hotovost) v menze i na kopírkách přecházejí na novou kartu, stejně jako výpůjčky knih. V platnosti zůstávají nastavená hesla a identifikační číslo karty (identifikační kód). Přenesou se vstupy do učeben či budov.
  Studenti vyšších ročníků, kteří již uhradili validační známku a měli ji nalepenou z rubu ISIC karty, novou validaci neplatí. Při tisku nové karty je platnost vytisknuta na přední straně ISIC.
  Ti studenti, kteří neměli prodlouženou platnost karty validační známkou a chtějí mít ISIC nový a platný, uhradí validaci on-line před příchodem do kanceláře IK, eventuálně hotově při tvorbě nové karty.
  • MENZA
   Peníze se převedou, vygenerované heslo zůstává stejné. Pokud máte na den tisku karty v menze objednané jídlo, je třeba si na pokladně menzy vyzvednout stravenku. Zítřejší objednávka jídla se převede do nové karty, ale ostatní objednávky se ruší. Nové objednávky jídla si lze zařizovat na nové kartě nejdříve před polednem následující den po tisku IK. Studenti LF nebo FZV, kteří se stravují v jídelně Fakultní nemocnice Olomouc, nahlásí změnu čipové karty v kanceláři FN vedle jídelny. Bude jim do systému načteno nové čipové číslo z karty. V jídelně FN se objednaná jídla neruší, na oběd lze jít i v den tisku nové karty.
  • KNIHOVNA
   Výpůjčky knih se převedou. S novou kartou je přiděleno nové číslo čtenáře do knihoven UP (např.: C0000012345). Číslo čtenáře používají ti studenti, kteří si objednávají knihy elektronicky. Nové číslo čtenáře se student na vyžádání dozví u zaměstnanců knihovny u pultu B anebo v kanceláři IK při výdeji karty. Stejně tak ve Vědecké knihovně Olomouc je třeba informovat zaměstnance VKOL o změně karty (čipového čísla) a nechat si novou kartu načíst v jejich systému.
  • KOPÍRKY
   Kredit se převede, přihlášení zůstává stejné. Pokud by nedošlo k převodu kreditu automaticky, stačí se s novou kartou dostavit za správcem PC učebny (přízemí v budově knihovny Zbrojnice vedle PC učebny), případně do knihovny Zbrojnice k pultu B a nechat si peníze na novou kartu převést. Tato služba je poskytována i v knihovně na Teoretických ústavech.
   U zahraničních studentů při změně rodného kódu ve STAGu a tisku nové karty platí jako heslo pro přihlášení na kopírování původně vygenerovaný rodný kód z původní karty.
  • DPMO
   Při tisku mezinárodní karty ISIC z důvodu ztráty/zcizení se mění i licenční číslo (pod fotografií - ISIC číslo). Pokud měl student na ISIC pořízenou měsíční/čtvrtletní časovou jízdenku, musí pracovníky Dopravního podniku města Olomouce informovat o změně licenčního čísla, aby bylo opraveno pro případnou revizní kontrolu jízdenek v MHD.
 • Při platbě kauce za kartu jsem neuvedl/a variabilní symbol, jak mám postupovat?

  Pokud neplatíte on-line a zapomněl/a jste při platbě kauce uvést svůj variabilní symbol (na adrese https://prihlaska.upol.cz ) nebo se doklad o platbě ztratil, karta nebude připravena k převzetí k hromadnému výdeji.
  Můžete doplnit údaje mailem anebo se dostavit osobně na CVT do kanceláře IK (budova Zbrojnice, místnost 3.87) pro případné dohledání platby na ekonomickém oddělení UP (jen z důvodu ztráty dokladu). Mějte připravené číslo účtu, ze kterého platba odešla, a datum platby. U ztráty ústřižku poštovní poukázky si na České poště zjistíte pětimístné číslo pošty, odkud byla platba provedena a nahlásíte alespoň orientační datum platby.
 • Jak mám platit kauci za IK, když mám rodné číslo přidělené na Slovensku?

  Slovenští studenti, narozeni po 1. 1. 1993, uvedou při vyplňování Přihlášky uživatele IK do kolonky „rodné číslo“ svůj rodný kód přidělený v  elektronické přihlášce. Studenti, kteří již na UP Olomouc studovali, uvedou rodný kód z předchozího studia. Pokud studovali v předchozích letech na jiné univerzitě, uvedou do písemné žádosti (Přihláška uživatele IK) svůj prvně v ČR vygenerovaný rodný kód. Pokud si jej již nepamatují, sdělí alespoň skutečnost, že už v ČR studovali. Tyto informace lze rovněž předat našemu pracovišti prostřednictvím mailu (viz úvodní strana, kontakty).
 • Jsem zahraniční student navazujícího studia, při vyplňování elektronické přihlášky se mi vygeneroval nový rodný kód, musím si vyřizovat nový ISIC?

  Zahraniční studenti navazujícího studia musí v elektronické přihlášce uvést svůj rodný kód z bakalářského studia. Pokud tak neučiní, vygeneruje se jim nový, ale to není v pořádku. Musí napsat na Portál na HelpDesk anebo kontaktovat e-mailem naše pracoviště, aby došlo v systému k převodu zpět na původní rodný kód. Jestliže je ISIC nepoškozený a funkční, stačí jej prodloužit validační známkou. Novou kartu není třeba zařizovat. Pokud má student zarezervované ubytování na chybný rodný kód, je nutné na Správě kolejí a menz ohlásit změnu rodného kódu.
 • Jak mám platit kauci za IK, když jsem zahraniční student? (např. Erasmus, Ceepus, dohody, stáže, ...)

  Doporučujeme kauci 200,- Kč uhradit hotově na hlavní pokladně UP (levý trakt nádvoří Rektorátu UP, Křížkovského 8). Následně Přihlášku uživatele IK, fotografii a doklad o platbě kauce přinést na CVT do kanceláře Identifikačních karet (budova Zbrojnice, Biskupské nám. 1, 2. patro - směrovky ISIC), anebo vše předat své studijní referentce či koordinátorce studijního pobytu.
  Zahraniční studenti, kteří nevyplňovali elektronickou přihlášku, nemají vygenerovaný svůj variabilní symbol. Jestliže platí prostřednictvím poštovní poukázky, uvádí VS 99968061.
 • Ztratil jsem kartu /byla mi odcizena, jak mám postupovat?

  Tuto skutečnost je třeba nahlásit na CVT UP, a to osobně, e-mailem nebo telefonicky. Následně bude zablokována funkčnost karty na UP Olomouc, a to nejpozději do 24 hodin po nahlášení.
  Platbu za tvorbu nové karty provádějte na hlavní pokladně UP (levý trakt nádvoří Rektorátu UP, Křížkovského 8). Obdržený pokladní doklad přineste na CVT do kanceláře Identifikačních karet (budova Zbrojnice, Biskupské nám. 1, kancelář 3.87, 2. patro - směrovky ISIC). Karta Vám bude vystavena na počkání. Aktivace karty proběhne následující pracovní den.
  Při tisku nové IK v průběhu akademického roku je platnost karty ISIC vytisknuta na přední straně IK.
  Pokud studujete prezenčně a neprodlužujete si ISIC validační známkou, tak namísto karty ISIC máte možnost si nechat vyrobit standardní kartu UP. Ovšem ztrácíte tím možnost uplatňování mezinárodních slev a výhod spojených s platnou kartou ISIC.
 • Jak mám postupovat při změně příjmení při podávání přihlášky do 1. ročníku?

  Stačí, když uvedete do Přihlášky uživatele IK své nové příjmení, anebo nás budete informovat e-mailem. Kartu dáme k tisku až poté, co studijní referentka udělá opravu ve STAGu, abyste nemuseli hradit poplatek spojený s tvorbou nové (další) karty. Bude stačit uhradit jen kauci.
 • Musím kartu vrátit po ukončení studia?

  Ve Smlouvě o výpůjčce identifikační karty, kterou student podepisuje při jejím převzetí, je v Článku II. Doba výpůjčky, v odst. 3 uvedeno, cit.: „Vypůjčitel musí vrátit IK do 30 dnů po ukončení studia. Pokud tak neučiní, nebude mu vrácena kauce (viz čl. I. odst. 3 této smlouvy). Místem vrácení IK je pracoviště Identifikačních karet Centra výpočetní techniky UP (dále jen „CVT UP“), Biskupské nám. 1, Olomouc.“
  IK tak student může používat do konce platnosti ISIC, tedy do konce kalendářního roku mimo UP.
  Jedná se o standardní postup. Pokud kartu nemůže student vrátit osobně, je zde možnost zplnomocnit zastupující osobu (se všemi náležitostmi příslušného formuláře) k odevzdání karty a předání vratné kauce.
  V krajním případě existuje možnost zaslat kartu poštou s písemnou žádostí o vrácení kauce na účet. Z důvodu časové vytíženosti ekonomického oddělení vyhovíme jen studentům, kteří ukončili studium ze zdravotních důvodů nebo odjeli do zahraničí a nemohli kartu vrátit osobně v kanceláři IK. Důvod zaslání kauce na účet musí uvést ve své žádosti, která bude předána ke schválení.
 • Vrácení kauce za kartu po ukončení studia

  Dle Smlouvy o výpůjčce student může vrátit IK do 30 dnů po ukončení studia. Pokud tak neučiní, nebude mu vrácena kauce.  Zaměstnanec při ukončení pracovního poměru musí vrátit IK do 3 dnů po ukončení PP.
  Upozornění: Kartu musí student (zaměstnanec) vrátit osobně, případně zplnomocnit zastupující osobu (se všemi náležitostmi formuláře). Ve výjimečných případech je možné kauci zaslat na účet.
 • Musím žádat o novou kartu, když ji už mám z předchozího studia na UP?

  Student, který znovu nastupuje do prvního ročníku v rámci jedné fakulty i mezi fakultami UP navzájem, nemusí žádat o novou ISIC kartu, pokud nemění formu studia (např. prezenční za kombinovanou).
  Student, který přestupuje z fakulty LF nebo FZV na jinou fakultu, anebo naopak – na LF nebo FZV, musí žádat o novou ISIC kartu. Na LF a na FZV slouží ISIC karta z druhé strany jako barevným pruhem odlišená jmenovka.
  Od konce měsíce srpna najde student na Portálu UP vygenerovaný svůj variabilní symbol pro platbu validační známky, který obsahuje oborové číslo ze Stagu, pod kterým studoval původní obor. Platba za validační známku a tudíž prodloužení mezinárodní platnosti karty ISIC od akademického roku 2011/12 není povinné.
  Validační známku si student vyzvedne dle pokynů na Portálu UP.
 • Musím měnit kartu, když nastupuji do prvního ročníku navazujícího studia?

  Student, který ukončil prezenční studium bakalářskou zkouškou a pokračuje v prezenčním magisterském studiu, nemusí platit znovu poštovní poukázkou kauci 200,- Kč za tisk nové IK. Stačí si stávající kartu (ISIC) prodloužit validační známkou. V případě změny z prezenční formy studia na kombinované, musí o novou kartu zažádat. Bude mu tisknuta nová standardní karta UP.
  Studentům, kteří již vlastní jeden ISIC, se nový ISIC při zápisu do prvního ročníku navazujícího studia hromadně netiskne. Bude vytisknut až poté, co se student osobně dostaví k převzetí IK a Smlouvy o výpůjčce na pracoviště IK na CVT. Na základě posouzení fyzického stavu karty dojde k tisku nové karty nebo ponechání stávající. Jeho původní ISIC z bakalářského studia nabývá platnosti na UP následující den od zápisu ke studiu.
 • Dnes jdu k zápisu, kdy si mohu vyzvednout kartu studenta?

  V den zápisu nelze kartu vytisknout, neboť ještě není student naveden do systému. Do systému STAG  zadává studijní referentka studenty až poté, co se dostaví osobně k zápisu v prostorách k tomu určených. Teprve potom jsou studenti zadáváni do systému. Následně probíhá generování patřičných údajů (login, stagové číslo, mailová adresa, ID číslo (identifikační kód), ...).
  Nejdříve za 3 pracovní dny ode dne zápisu lze kartu vytisknout. Tisky karet při zahájení akademického roku probíhají hromadně a tisky Smluv o výpůjčce rovněž. Teprve po jejich kompletaci lze vydávat karty.
  Pokud se jedná o pozdější zápis a dostavíte se pro svou první kartu později, upozorňujeme, že v den tisku karty (tisk v kanceláři na počkání) není karta aktivní. Až následující pracovní den je zavedena do všech systémů.
 • Dnes jsem provedl platbu za validační známku on-line, kdy si ji mohu vyzvednout?

  Pokud platíte validaci přes Portál UP on-line, tak pro známku můžete dojít do 5 minut od platby. Upozorňujeme, že při potvrzení platby se na vašem výpise nezobrazují variabilní a specifické symboly totožné s těmi zadanými dle Portálu UP. Ke spárování v systému dojde až za pár dnů, jakmile tyto procesy projdou ekonomickým oddělením UP. Až po spárování platby je vidět „UHRAZENO“.
 • Mohu využívat ISIC i v jiných knihovnách v Olomouci?

  Díky společnému projektu VKOL a UP a díky spolupráci obou institucí mohou studenti (i zaměstnanci) UP používat svou identifikační kartu jako čtenářský průkaz Vědecké knihovny v Olomouci, a nahradit tím tak svůj dosavadní průkaz, vystavený VKOL. Platba registračního poplatku VKOL zůstává zachována.
  Používání identifikační karty pro čtenáře VKOL přináší několik nesporných výhod: zejména zvýšenou ochranu před zneužitím v případě ztráty průkazu a používání jedné společné identifikační karty místo dvou.
 • Kdy musím vyměnit studentskou kartu za zaměstnaneckou, když nastupuji do pracovního poměru na UP?

  K výměně studentské IK za zaměstnaneckou by mělo dojít v okamžiku ukončení studia. Přístupy do budov a laboratoří musí být nastaveny v součinnosti s vedoucím katedry popř. sekretářky, protože se mění vstupní profil ze studentského na zaměstnanecký.
  V menze automaticky studentský zálohový účet přejde na volný a při odebírání obědů bude nejdříve vyčerpána uložená finanční částka z dob studií, následně se přistoupí ke strhávání stravného ze mzdy.
 • Mohu se prokázat kartou ISIC při vyřizování zlevněného jízdného v DPMO?

  Ano, platný ISIC je v DPMO považován za doklad o studiu a slouží pro poskytnutí slevy na jízdném.
Stránka aktualizována: 05. 05. 2016, Bohdana Řeháková