Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Univerzita Palackého

HelpDesk

INFORMATION IN ENGLISH | INFORMATION IN CZECH

Pomoc studentům UP

Pro studenty Univerzity Palackého je zřízen fyzický IT HelpDesk v prostorách Zbrojnice (1. patro, časopisecká studovna, Biskupské náměstí 1).  Pracovník HelpDesku je připraven pomoci studentům zejména v otázkách připojení a nastavení mobilních zařízení (notebooků, tabletů) a v otázkách využití služeb univerzitního informačního systému. Provozní hodiny HelpDesku jsou stanoveny:

Pondělí – středa

12:00 – 15:00

Čtvrtek – pátek

 8:00 – 11:00

Pro asistenci mohou studenti UP využít i webový elektronický formulář http://www.helpdesk.upol.cz.

Pomoc zaměstnancům UP

Zaměstnanci Univerzity Palackého by měli přednostně využívat elektronický HelpDesk dostupný po přihlášení na portále UP http://portal.upol.cz.

Uživatelské požadavky zadané do aplikace HelpDesk jsou trvale archivovány a uživatelé se mohou kdykoliv informovat o stavu řešení svých požadavků. Při zadávání nového požadavku uživatelé určují jeho kategorii, která požadavek nasměruje podle nastaveného procesu k odpovědnému řešiteli na fakultě nebo centrální jednotce UP. Kategorie požadavků jsou strukturovány podle přání fakult. 

    Stránka aktualizována: 30. 05. 2016, Bohdana Řeháková