Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Univerzita Palackého

Činnost

INFORMATION IN ENGLISH | INFORMATION IN CZECH

Centrum výpočetní techniky Univerzity Palackého v Olomouci (dále jen „CVT“) je ve smyslu § 22 odst. 1 písm. c) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a změně a doplnění některých zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů a podle č. 36 odst. 3 písm. a) Statutu Univerzity Palackého v Olomouci pracoviště Univerzity Palackého v Olomouci.

Hlavní činností CVT je zajišťování služeb souvisejících se získáváním, zpracováním a poskytováním informací zejména pomocí výpočetní a komunikační techniky pro potřeby všech součástí UP i UP jako celku (dále jen „uživatelé“), a to v oblasti ekonomické, řídící, pedagogické, vědecko-výzkumné a studijní. V uvedených oblastech odpovídá CVT za zavádění moderních technologií a jejich technickou podporu, zajišťuje koncepci, rozvoj a provoz univerzitního informačního systému UP (dále jen „IS UP“), metropolitní datové sítě UP a dalších celouniverzitních aktivit v oblasti výpočetní a komunikační techniky.

Činnosti uvedené v předchozím odstavci vykonává CVT v rámci svého postavení a svých pravomocí samostatně nebo v návaznosti na analýzu potřeb uživatelů a v součinnosti s nimi.


Kontaktní adresa:
CENTRUM VÝPOČETNÍ TECHNIKY UP
Biskupské nám. 1, 771 11 Olomouc
E-mail: cvt@upol.cz 
Telefon: +420 58 563 1707
Loc: N 49°35'44.539", E 017°15'36.431"

Facebook Twitter

Stránka aktualizována: 13. 11. 2015, Bohdana Řeháková