Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Univerzita Palackého

Úvodní stránka CVT

INFORMATION IN ENGLISH | INFORMATION IN CZECH

Centrum výpočetní techniky (CVT) Univerzity Palackého zajišťuje koncepci, rozvoj a provoz univerzitního počítačového systému UP ve sféře informačních a komunikačních technologií na podporu výzkumu, vzdělání a správy univerzity.

CVT zajišťuje služby související se získáváním, zpracováním a poskytováním informací v rámci celé univerzity. Konkrétně v oblasti ekonomické, řídící, pedagogické, vědecko-výzkumné a studijní. CVT zároveň odpovídá za implementaci moderních technologií a jejich technickou podporu. Navíc zajišťuje koncepci, rozvoj a provoz univerzitního informačního systému UP, metropolitní datové sítě UP a dalších celouniverzitních aktivit v oblasti výpočetní a komunikační techniky.

Sledujte  náš kanál  Twitteru, kde vás nyní pravidelně informujeme o výpadcích počítačové sítě, plánovaných odstávkách. Aktuální informace naleznete i na Portálu.

Kontaktní adresa:
CENTRUM VÝPOČETNÍ TECHNIKY UP
Biskupské nám. 1, 771 11 Olomouc
E-mail: cvt@upol.cz 
Telefon: +420 58 563 1707
Loc: N 49°35'44.539", E 017°15'36.431"

Facebook Twitter

Stránka aktualizována: 14. 09. 2016, Bohdana Řeháková