Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Univerzita Palackého

Microsoft Select pro vzdělávání

INFORMATION IN ENGLISH | INFORMATION IN CZECH

Academic Select Plus

Dne 10. 6. 2009 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky podpisem ministryně PhDr. Miroslavy Kopicové uzavřelo smlouvu Academic Select Plus se společností Microsoft. Tato smlouva navazuje na všechny předchozí smlouvy Select pro vzdělávání, v rámci kterých mohly všechny akademické instituce České republiky získávat produkty společnosti Microsoft za nejvýhodnějších cenových podmínek.

Academic Select Plus je nekonečná smlouva, v rámci které se mohou jednotlivé školy zaregistrovat a následně objednávat licence podle aktuálních potřeb na IT dané školy. Podrobné informace jsou k dispozici na stránkách:
http://www.microsoft.com/cze/education/licence/academic_select/

K této smlouvě Academic Select Plus se dne 31. 10. 2009 připojila i Univerzita Palackého v Olomouci podpisem kvestorky ing. Henriety Kotlebové. Garantem smlouvy na UP v Olomouci je ing. Rostislav Nepožitek (rostislav.nepozitek@upol.cz).
Smlouva byla v roce 2012 prodloužena na další 3 roky a každoročně je automaticky o další rok prodlužována.

Instalaci softwarových produktů Microsoft provádějí pověření pracovníci, nejčastěji správci počítačových sítí UP, evidenci a fakturaci u smlouvou určeného Prodejce, jímž je firma AutoCont CZ a. s., vykonává Centrum výpočetní techniky UP.

UPOZORNĚNÍ: Stále platí pravidlo, že prostřednictvím smlouvy Academic Select Plus nelze zakoupit operační systém na nový počítač, protože tato smlouva umožňuje pouze zakoupení upgrade starší verze operačního systému na verzi novější (ať už starší verze byla zakoupena jako verze OEM, či jako „krabicová“ licence).

Stránka aktualizována: 02. 02. 2016, Bohdana Řeháková