Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Univerzita Palackého

Centrální evidence smluv (CES)

INFORMATION IN ENGLISH | INFORMATION IN CZECH

Centrální evidence smluv (dále jen CES) slouží, jak název napovídá, k evidenci všech uzavřených smluv na UP, k vyhledávání konkrétní smlouvy podle různých kritérií a k získání celkového přehledu smluv pro oprávněné uživatele. Pro zadávání jednotlivých smluv byli vyškoleni v CVT tzv. klíčoví uživatelé. 

Centrální evidence smluv je řízena směrnicí rektora UP B3-15/1-SR.

 • Správa systému a technické zabezpečení:
  • CVT
 • Administrátor agendy CES, školení, dotazy a konzultace:
  • Mgr. Tomáš Babůrek, kl. 1839
 • Operátor:
  • Mgr. Jiřina Bekárková, kl. 1811
 • Seznam klíčových uživatelů:
  • CMTF
   • Doc. lic. Damián Němec, dr
   • ThLic. Mgr. Monika Menke Th.D.
  • FF
   • Mgr. Lenka Haničáková 
   • Mgr. Zuzana Henešová
   • Mgr. Hana Hurtíková
   • Ing. Andrea Wagnerová
  • LF
   • Ing. Jana Valíková
   • Bc. Dana Laníková
   • Růžena Prchlová
  • PdF
   • Lenka Váňová
   • Kateřina Smejkalová
  • PřF
   • Věra Netuková
   • Silvie Polánková
   • Mgr. Michaela Kratochvílová
   • Martina Karásková
  • PF
   • Marcela Mazuráková
   • Renata Balutová
  • FTK
   • Miriam Horová
   • Lenka Schovánková
  • FZV
   • Mgr. Lenka Doleželová
   • Jana Machalová
  • RUP
   • Eva Stehlíková (právní odd.)
   • Petra Ondráčková (právní odd.)
   • Mgr. Jiřina Bekárková  (právní odd.)
   • Pavlína Janoušková (OVZ)
   • Mgr. Štěpánka Bublíková (OMV)
  • VUP
   • Bc. Radka Voborská
   • Dagmar Voborská
   • Pavlína Kovářová
  • SKM
   • Olga Pavlíková
   • Olga Gieselová
  • CVT
   • Mgr. Věra Štěpková
   • Mgr. Jana Jonášová
   • Bc. Michaela Sehrigová 
  • KUP
   • PhDr. Zuzana Kelnarová
   • Hana Dostálová 
  • Projektový servis
   • Pavla Poubová
   • Bc. Martina Bačuvčíková
  • VTP
   • Bc. Martina Novotná
   • Bc. Karla Pustějovská
Stránka aktualizována: 07. 03. 2017, Bohdana Řeháková