Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Univerzita Palackého

Bezobslužný tisk SafeQ

INFORMATION IN ENGLISH | INFORMATION IN CZECH

Systém SafeQ umožňuje realizovat službu samoobslužného tisku na tiskárnách nebo kopírkach v prostorách knihoven UP. Tisk ze systému SafeQ je možný pouze z počítačů, kde je nainstalovaný klient tohoto systému, jde především o učebny. Klienta systému SafeQ si však může student nainstalovat i do svého počítače prostřednictvím samoinstalačního balíčku, který je ke stažení na portále UP.
Vlastní tisk se provádí tak, že se z požadované aplikace zvolí funkce tisku, poté se objeví okno klienta SafeQ, které vyžaduje zadání jména a hesla (jméno je číslo identifikační karty, heslo je rodné číslo), poté se úloha odešle a uloží na server SafeQ. Úlohu je možné vytisknout na tiskárně vybavené terminálem SafeQ po přiložení identifikační karty. Tento systém umožnuje také kopírovat na kopírkách v rámci knihovny UP.

Platba za tuto službu se provádí z účtu uživatele tzv. kreditem.  Před tiskem je potřeba kredit nabít na dobíjecích místech, která se nacházejí jak v Ústřední knihovně UP, tak na jejích odloučených pracovištích na fakultách.

Stránka aktualizována: 23. 11. 2015, Bohdana Řeháková