Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English

O nás

Nabízíme:

  • pohybové, rekreační a sportovní činnosti na UP,
  • jednorázové, pravidelně se opakující a pobytové akce zájmového, pohybového a sportovního charakteru orientované na studenty i zaměstnance UP,
  • pobytové akce pro děti i dospělé, léto dětí, lyžařskou školu, pobyty pro rodiče a děti na horách,
  • letní a zimní pobytové kurzy pro studenty a zaměstnance UP a herní a sportovně-rekreační akce pro firmy, školy a další zájemce,
  • organizujeme také své doplňkové činnosti pro mimouniverzitní veřejnost.

ASC UP provádí veškeré své činnosti v souladu s  Dlouhodobým záměrem UP a plní zejména tyto konkrétní úkoly:

  • připravujeme celouniverzitní nabídku zájmových pohybově rekreačních a sportovních aktivit na UP,
  • připravujeme a podílíme se na přípravě publikací propagujících výše uvedené aktivity a jiných materiálů,
  • podílíme se na zajištění sportovní reprezentace UP, na akademických přeborech a univerziádách,
  • koordinujeme svou činnost s Českou asociací univerzitního sportu, s Českou asociací sportu pro všechny a dalšími institucemi a vysokými školami v ČR i v zahraničí,
  • spolupracujeme s dalšími institucemi v rámci města a regionu, které přispívají ke zvýšení kvality a rozsahu tělovýchovných a sportovních aktivit UP.
Zpravodajství z UP
Aktuální konference, kongresy a sympozia na UP
Stránka aktualizována: 08. 12. 2010, Daniel Agnew