Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English

SPORTOVNÍ PROGRAMY - OBECNÉ INFORMACE

SPORTOVNÍ PROGRAMY PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017

Akademik sport centrum UP nabízí cca 40 různých druhů sportovních aktivit, jejichž výuku zajišťují tři kmenoví zaměstnanci UP a asi 70 externích lektorů. Tento tým tvoří zázemí jednotlivým sportovním aktivitám pravidelně i nepravidelně nabízeným Akademik sport centrem UP.

Naším hlavním cílem je zajistit studentům a zaměstnancům univerzity širokou nabídku lákavých sportovních aktivit za bezkonkurenčně nízké ceny. Výběrem aktivit se snažíme reagovat na moderní trendy a zároveň nezapomenout na základní principy zdravotního přínosu sportovních aktivit pro Váš životní styl.

Podmínkou k využívání nabídky sportovních programů ASC UP je nutné se zaregistrovat v podobě zakoupení si registrační kartičky v hodnotě 20 Kč a dále zakoupení si sportovního průkazu.

Preference - základní program

Každý, kdo si zakoupí základní sportovní program ASC UP si může preferovat jeden sport. Díky této preferenci se snažíme zajistit přístup alespoň do jedné hodiny týdně na sport, kvůli kterému si dotyčný zakoupil balíček sportů - základní program. Funfuje to tak, že pokud vypíšeme v rozvrhu třeba 4 hodiny týdně powerjogy, spočítáme si podle kapacit tělocvičen kolik jedinců si může jedenkrát týdně powerjogu zacvičit. To je preferenční limit daného sportu. Pokud při prodeji průkazek někdo projeví zájem nad tuto kapacitu, přestáváme daný sport nabízet jako preferovaný a zároveň se snažíme hodiny daného sportu rozšířit - hledáme lektory, místo v tělocvičnách. Filozofií balíčku sportů je zajištění co možná nejlevnějšího sportovnání. Proto se může stát, že na jedné hodině se sejde více cvičících, než je kapacita tělocvičny. V tento moment má lektor právo přístup do tělocvičny omezit právě její kapacitou. Není to však zdaleka pravidlem. Ten kdo má daný sport jako preferovaný má samozřejmě přednost. V případě, že se dostavíte na hodinu pozdě, nemůžeme Vám na ní zaručit místo, i když jdete na svůj preferovaný sport. Do tělocvičny přijďte prosím alespoň 10 minut před začátkem lekce.

Zkušební hodiny:

Neexistují!!! Nelze chodit do hodin na zkoušku. Každý se může přijít na hodinu podívat, pobavit se s lektorem. Pro cvičení je nezbytné mít zakoupený průkaz.

Jednorázové vstupy:

Nepodporujeme! Ve výjimečných případech 50,- Kč do kasičky. Lektor si chystá lekci - drobné nevrací!!! 

Neplatiči:

Jedinci, kteří se nejsou schopni na místě prokázat svým platným průkazem, zaplatí jednorázový poplatek 200,- Kč.

Kontrola:

Kontrolu provádí nahodile v průběhu semestru zaměstnanci Akademik sport centra UP. Zároveň zjišťujeme jméno a studijní obor dotyčné osoby. V případě opakovaného přistižení řešíme problém na příslušné fakultě.

Registrace:

Za vystavení registrační průkazky pro nové členy zaplatíte 20,- Kč, v případě její ztráty zaplatíte poplatek 50,- za vystavení duplikátu průkazky.

 

Co potřebujete k zakoupení sportovního programu:

  1. jedno foto pasového formátu (může být i kvalitní kopie - ČB) - pokud nemáte registrační kartu
  2. identifikační kartu studenta nebo zaměstnance UP (ISIC, občanský průkaz)
  3. jednorázový poplatek 20,- Kč za vystavení registrační karty. (POZOR - registrační karta platí po celou dobu studia).
  4. peníze na zaplacení poplatku za typ programu v rozmezí 480,- až 7.890,- Kč (to v případě, že si koupíte všechny programy :-) ).

Akademik sport centrum nabízí tři typy sportovních programů:

Základní program (ROZVRH HODIN):

Jedná se o balíček sportů za jednotnou cenu. S tímto průkazem můžete chodit do kterékoliv hodiny, kterýkoliv den chcete. Pro tento semestr nabízíme celkem 35 druhů sportů, pohybových a tanečních aktivit. Při zakoupení sportovního průkazu si vyberete preferovaný sport.  My se budeme snažit zajistit kapacitu daného sportu tak, aby vždy převyšovala poptávku Vámi preferovaných sportů. To znamená že 100% si jednou týdně zacvičíte Vámi preferovanou sportovní aktivitu. Další Vaše účast záleží na tom, ve kterých hodinách najdete volné klapaity a rozhodnete se je využít pro sebe. 

Sportování zaměstnanců (ROZVRH HODIN) : 

Jedná se o balíček sportů za jednotnou cenu. Vytvořili jsme rozvrh s nabídkou určenou pouze zaměstnancům, kteří mají zájem sportovat odděleně mimo běžné sportovní programy určené studentům. Jedná se o cvičení ušitá na míru sedavému zaměstnání, přiměřené věku a dalším okolnostem. V nabídce naleznete cvičení pro zdraví, jógu, kalanetiku...apod.

Speciální sportovní programy (ROZVRH HODIN):  

Nabídku tvoří sporty, které jsou díky vyšším nákladům kalkulovány každý zvlášť. Při zakoupení daného programu, máte vstup pouze do jedné konkrétní hodiny v týdnu. Pokud se rozhodnete pro nákup daného speciálního sportovního program v průběhu semestru. Bude Vám cena programu adekvátně snížena, tak abyste zaplatili pouze počet hodin, které budete cvičit. Permamentky dopočítáváme vždy do konce semestru, složitější kalkulace není možná.

Do této skupiny sportů patří i Indoor cyclingLukostřelbaFitness a sauna, které mají rozvrhy, ceníky a další ifornace na svých webových stránkách.  

V případě, že by chtěl využívat nabídky ASC UP někdo, kdo již dostudoval na UP - není tedy student ani zaměstnanec - může využívat nabídky ASC UP s přirážkou 200,- Kč k ceně. Ve speciálních sportovních programech mají vždy přednost studenti a zaměstnanci před veřejností.

 

Kde najdete sportoviště, ve ktarých probíhají sportovní programy ASC UP - vysvětlivky zkratek:

SH 1-3,                            Sportovní hala UP - velká plocha

SH 4                                Sportovní hala UP - malá plocha

Václ.                                Koleje B. Václavka - Šmeralova 8

Neř.                                 Neředín - tělocvičny FTK - ve třetím poschodí (330)

Koleje 17. listopadu           Koleje 17. listopadu v suterénu - tělocvična se zrcadly

T1, T2                              Tělocvična Hynaisova (u Zimního stadionu)

Envelopa                           Envelopa - nová tělocvična ve starší budově za                                                                       Právnickou fakultou, vedle Přírodovědecké fakulty

Akademik Fitness               Sportovní hala UP

 

JEZDECTVÍ                        Hostkovice (doprava autobusem - linka č. 712, odjezd:                                                           autobusové nádraží, nástupiště 11 v 14.35 h.,                                                                        zpět autobus č. 763, odjezd v 12.12 h.)

Plavání                              plavecký stadion u Billy

Jiujutsu                             tělocvična Dukly Olomouc

Harmonogram akademického roku 2016/2017

Harmonogram akademického roku 2016/2017 z pohledu ASC UP

Základní sportovní program - zahájení a konec cvičení

Zimní semestr (13 týdnů) - 19. 9. - 16. 12. 2016

Letní semestr (13 týdnů) - 13. 2. - 12. 5. 2017

Speciální sportovní programy - zahájení a konec cvičení

Zimní semestr (12 týdnů) - 26. 9. - 16. 12. 2016

Letní semestr (12 týdnů) - 20. 2. - 12. 5. 2017

Sportování zaměstnanců - zahájení a konec cvičení

Zimní semestr (13 týdnů) - 19. 9. - 16. 12. 2016

Letní semestr (12 týdnů) - 13. 2. - 12. 5. 2017

 

Zkouškové období (jiný rozvrh sportování): 

9. 1. – 10. 2. 2017
15. 5. – 16. 6. 2017

 

Den sportu UP 28. 9. 2016

Sportovní den UP 10. 5. 2017

 

Prodej sportovních průkazů - Letní semestr 2016/2017

Od 6. 2. 2017 v hlavní menze UP - spojovací chodba mezi kolejemi 17. listopadu a Šmeralova v těchto termínech:

pondělí 6. 2. - čtvrtek 9. 2. 2017 od 9.00 do 15.00 hod.

pondělí 13. 2. - čtvrtek 16. 2. 2017 od 9.00 do 15.00 hod.

pondělí 20. 2. - středa 22. 2. 2017 od 9.00 do 15.00 hod.

 

Od 27. 2. 2017 Akademik Fitness (budova Sportovní haly UP, U Sportovní haly 2, Olomouc - Lazce) v pracovní dny od 10.00 do 20.00 hod.

 

Zpravodajství z UP
Aktuální konference, kongresy a sympozia na UP
Stránka aktualizována: 22. 02. 2017, Tomáš Valenta