Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Univerzita Palackého

Erasmus+: Stipendium pro účastníky se specifickými potřebami

ERASMUS - ŽÁDOST O STIPENDIUM PRO ÚČASTNÍKY SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI

Na těchto webových stránkách naleznete formulář žádosti o stipendium pro studenty se specifickými potřebami (www.naerasmusplus.cz/cz/mobilita-osob-vysokoskolske-vzdelavani/dokumenty-7/)

Studenti naleznou bližší informace přes odkaz v záložce „Pro studenty“ (www.naerasmusplus.cz/cz/mobilita-osob-vysokoskolske-vzdelavani/informace-pro-studenty-s-tezkym-handicapem-nebo-specifickymi-potrebami/)

Postup předkládání žádosti naleznete zde: www.naerasmusplus.cz/cz/mobilita-osob-vysokoskolske-vzdelavani/podpora-ucastniku-se-specifickymi-potrebami/ (tato stránka není přímo dostupná z webu, ale jen přes tento odkaz) 

Formulář žádosti je téměř totožný s formulářem, jak ho znáte z minulé fáze LLP/Erasmus. Je zde však několik změn, na které bychom vás rádi upozornili:

  1. Žádost předkládá instituce, nikoli osoba koordinátora (podpis institucionálního koordinátora a studenta zůstává)
  2. K názvu přijímající instituce je třeba vyplnit i zemi (článek III.1)
  3. Institucionální koordinátor posuzuje přiměřenost studentských žádostí a dává požadavek na grant (nově článek III.4 Rozpočet)
  4. Škola/koordinátor vystavuje doporučení k žádosti o speciální stipendium (některé instituce již dříve tyto motivační dopisy samy zasílaly)
  5. Škola má možnost upravit formulář v části B, kterou vyplňuje student – k stávajícím otázkám může přidat další otázky nebo si vyžádat od studenta další dokumenty jako přílohu.
  6. Dokumenty, které student k žádosti přikládá (viz článek VI. PŘÍLOHY), slouží koordinátorovi k posouzení přiměřenosti žádosti. Tyto přílohy zůstávají na škole a národní agentuře se zasílají pouze na vyžádání.

Termín pro podání žádosti na Zahraniční oddělení UP je 28.6.2016. Studenti vyjíždějící na letní semestr 2016/2017 mají možnost žádat ještě v termínu do 15.11.2016. Nejpozději k tomuto datu student předá úplnou žádost včetně všech příloh koordinátorovi programu Erasmus+ na Zahraničním oddělení UP. S přípravou potřebných podkladů je třeba začít s dostatečným časovým předstihem, vždy s ohledem na charakter a rozsah specifických potřeb!

Zpravodajství z UP
ECTS Study GuideECTS Diploma Supplement
Aktuality
v tomto seznamu nejsou žádné zprávy.
Aktuální konference, kongresy a sympozia na UP

Zahraniční oddělení UP
Křížkovského 8
771 47 Olomouc
e-mail: iro@upol.cz 

Najdete nás také na Facebooku.

Aktuální sdělení

2. 1. 2017 Simona černá mimo kancelář.

Stránka aktualizována: 01. 11. 2016, Štěpánka Bublíková