Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Univerzita Palackého

Zahraniční oddělení

Zahraniční oddělení UP poskytuje informace o studijních či pracovních stážích a možnostech stipendií nejen pro studenty, ale také zaměstnance. Koordinuje program Erasmus a zprostředkovává informace o dalších příležitostech výměnných pobytů v rámci nabídek Evropské unie.

V prostorách kanceláře je k dispozici příruční knihovna s adresáři, programovými bulletiny a dalšími informačními materiály o zahraničních vysokých školách.

_________________________________________________________________________________________________________________
Obsazení kanceláře

Podle povahy svých požadavků se prosím obracejte na příslušné zaměstnance kanceláře. Kromě Zahraničního oddělení UP má každá fakulta svoji referentku pro zahraniční styky, která se stará o záležitosti zahraničních styků dané fakulty.

PhDr. Dalibor Mikuláš, Ph.D. - vedoucí oddělení
e-mail: dalibor.mikulas@upol.cz, tel. +420 585 631 092

Mgr. Yvona Vyhnánková - institucionální koordinátor programů EU
e-mail: yvona.vyhnankova@upol.cz, tel. +420 585 631 041

Petra Soldánová - mobility zaměstnanců Erasmus+ KA 107, Nebraska Semester Abroad
e-mail: petra.soldanova@upol.cz, tel. +420 585 631 063

Bc. DiS. Eva Ohnisková - mobility studentů Erasmus+ KA107
e-mail: eva.ohniskova@upol.cz, tel. +420 585 631 085

Mgr. Vladimíra Žlutířová - studijní pobyty Erasmus+ (vyjíždějící studenti A - J)
e-mail: vladimira.zlutirova@upol.cz, tel. +420 585 631 062 (kontaktní hodiny)

Mgr. Simona Černá - studijní pobyty Erasmus+ (vyjíždějící studenti K - Ž)
e-mail: simona.cerna@upol.cz, tel. +420 585 631 136 (kontaktní hodiny)

Mgr. Zuzana Hamdanieh - studijní pobyty Erasmus+ (přijíždějící studenti), Merrillův program
e-mail: zuzana.hamdanieh@upol.cz, tel. +420 585 631 108

Mgr. Marie Raková - praktické stáže Erasmus+
e-mail: marie.rakova@upol.cz, tel. +420 585 631 119, +420 585 631 112, +420 734 261 040 (kontaktní hodiny)

Mgr. Štěpánka Bublíková - mezinárodní programy
e-mail: stepanka.bublikova@upol.cz, tel. +420 585 631 113

_________________________________________________________________________________

Hlavní činnosti Zahraničního oddělení UP

 • Smlouvy o spolupráci

  Univerzita Palackého podepsala smlouvy o spolupráci s mnoha zahraničními partnery. Tyto smlouvy jsou převážně rámcové a jsou k nahlédnutí na Zahraničním oddělení UP.
 • Studijní pobyty v zahraničí

  • Stipendia MŠMT
   Vždy v září přiděluje ministerstvo jednotlivým vysokým školám stipendijní místa v rámci mezistátních kulturních dohod. Informace o těchto stipendiích jsou zveřejňovány na webových stránkách. Podrobné informace získají uchazeči u referentek pro zahraniční styky na fakultách, jejichž prostřednictvím se také přihlašují.
   1. Stipendia přidělená rozpisem kvót. Uchazeči podávají své přihlášky cestou děkanátu na rektorát UP.
   2. Stipendia přidělovaná konkurzem (výběrová řízení). Uchazeči podávají své přihlášky cestou děkanátu na Akademickou informační agenturu Domu zahraničních služeb MŠMT.
   • Informace o obou typech stipendií lze najít na http:www.dzs.cz. Upozornění pro studenty, kterým bylo uděleno tzv. mezivládní stipendium (v rámci rozpisu kvót nebo uspěli v konkurzu): student je povinen oznámit přidělení tohoto druhu stipendia referentce pro zahraniční styky na děkanátě příslušné fakulty bezprostředně poté, co byl o udělení stipendia informován Akademickou informační agenturou nebo jinou cestou!
  • Pobyty sponzorované jednotlivci nebo institucemi. V současné době zahraniční oddělení přímo administruje "Merrillův program" semestrálních/ročních studijních pobytů v USA.
  • Více informací naleznete v sekci Aktuální nabídky nebo Studium v zahraničí.
 • Study Abroad Programs

  Zahraniční oddělení UP zajišťuje přípravu a částečnou organizaci pobytů zahraničních studentů u nás, veškerou činnost spojenou s jejich pobytem v Olomouci, zajišťování koordinátorů z řad učitelů, učeben, pomoc při organizování jejich mimovyučovací činnosti.
  Každoročně probíhají následující programy:
 • Informace o programech EU

  (Tempus, Leonardo, Copernicus, apod.) a CEEPUS.

 • Organizace programu ERASMUS+ na UP - informace pro studenty i učitele

 • Projekt EURICA - Erasmus Mundus

 • Propagace a reprezentace UP v zahraničí

Nahoru

Zpravodajství z UP
ECTS Study GuideECTS Diploma Supplement
Aktuality
v tomto seznamu nejsou žádné zprávy.
Aktuální konference, kongresy a sympozia na UP

Zahraniční oddělení UP
Křížkovského 8
771 47 Olomouc
e-mail: iro@upol.cz 

Najdete nás také na Facebooku.

Aktuální sdělení

2. 1. 2017 Simona černá mimo kancelář.

Stránka aktualizována: 02. 01. 2017, Štěpánka Bublíková