Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Univerzita Palackého

Úsek pro zahraničí

Prorektorka pro zahraničí
prof. MUDr. Ivana Oborná, Ph.D.
profil
tel.: 585 631 005
e-mail: ivana.oborna@upol.cz 

Bc. Kateřina Sladká
asistentka
tel.: 585 631 005
e-mail: katerina.sladka@upol.cz

Zahraniční oddělení UP

Mgr. Hynek Böhm, Ph.D.
vedoucí oddělení
e-mail: hynek.bohm@upol.cz

Mgr. Yvona Vyhnánková
institucionální koordinátor programů EU
e-mail: yvona.vyhnankova@upol.cz, tel. +420 585 631 041

Petra Soldánová
administrativní asistentka, výplata stipendií, zahraniční cesty
e-mail: petra.soldanova@upol.cz, tel. +420 585 631 063, fax: +420 585 631 140

Mgr. Vladimíra Žlutířová
studijní pobyty Erasmus (vyjíždějící studenti A–J)
e-mail: vladimira.zlutirova@upol.cz, tel. +420 585 631 062

Mgr. Simona Černá
studijní pobyty Erasmus (vyjíždějící studenti K–Ž)
e-mail: simona.cerna@upol.cz, tel. +420 585 631 136

Mgr. Zuzana Hamdanieh
studijní pobyty Erasmus (přijíždějící studenti), Merrillův program     
e-mail: zuzana.hamdanieh@upol.cz, tel. +420 585 631 108

Mgr. Marie Raková
pracovní stáže Erasmus
e-mail: marie.rakova@upol.cz, tel. +420 585 631 119 

Mgr. Štěpánka Bublíková 
mezinárodní programy      
e-mail: stepanka.bublikova@upol.cz, tel. +420 585 631 113

Podle povahy svých požadavků se prosím obracejte na příslušné pracovnice kanceláře. Kromě Zahraničního oddělení UP má každá fakulta svoji referentku pro zahraniční styky, která se stará o záležitosti zahraničních styků dané fakulty. 

Zpravodajství z UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Aktuální konference, kongresy a sympozia na UP
Stránka aktualizována: 13. 04. 2016, Daniel Agnew