Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Univerzita Palackého

Úsek pro vědu a výzkum

Prorektorka pro vědu a výzkum
prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc.
profil
tel.: 585 631 002, fax: 585 631 012
e-mail: jitka.ulrichova@upol.cz

Oddělení vědy a výzkumu

Mgr. Vladimíra Kalová
Vedoucí oddělení Vědy a výzkumu
tel.: +420585631016
email: vladimira.kalova@upol.cz

Mgr. Jana Kopečková
Odb.prac. evidence a výkaznické V-V činn
tel.: +420585631026
email: jana.kopeckova@upol.cz

Ing. Hana Přichystalová, Ph.D.
Referentka vědy a výzkumu
tel.: +420585631025
email: hana.prichystalova@upol.cz

Lukáš Walek
Metodik a správce publikační činnosti
tel.: +420585631026
email: lukas.walek@upol.cz

Zpravodajství z UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Aktuální konference, kongresy a sympozia na UP
Stránka aktualizována: 18. 01. 2011, Daniel Agnew