Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Univerzita Palackého

Technická podpora pro LMS Unifor na UP

Na této stránce můžete kontaktovat technickou podporu systému LMS Unifor na Univerzitě Palackého. Vámi dodané informace budou automaticky předány dodavatelské firmě.

Přiložený formulář, prosím, používejte pouze v těchto případech:

  • zjistili jste nefunkčnost systému
  • nefungují záložky menu nebo jiná část stránky mimo distanční text
  • data se zobrazují  chybně či nevhodně
  • i přes řádné nastavení fakultním správcem LMS nefunguje přiřazení studentů a vyučujících do modulů a disciplín
  • vyskytly se jiné chyby způsobené technickou závadou (na straně serveru, nikoliv na osobních počítačích uživatelů)
  • chcete podat návrh na vylepšení systému, větší přehlednost či novou funkcionalitu

Prosím nepoužívejte tento formulář v případě organizačních záležitostí (zapsání na předmět nebo zrušení zápisu na předmět, zpřístupnění předmětu, přidělení tutora, změna studijní skupiny apod.). Tyto záležitosti nejsou technickým problémem a jsou plně v kompetenci jednotlivých fakult (fakultní správci LMS nebo příslušní proděkani).

 

Sdělení o technických problémech systému LMS Unifor

 

 

 

 

 

 

 

Zpravodajství z UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Aktuální konference, kongresy a sympozia na UP
Stránka aktualizována: 23. 11. 2012, Milan Večerka