Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Univerzita Palackého

Referát celoživotního a dalšího vzdělávání

  • metodicky řídí realizaci celoživotního a dalšího vzdělávání na UP,
  • organizuje a koordinuje celoživotní a další vzdělávání na centrální úrovni UP,
  • provádí školící a poradenskou činnost v oblasti celoživotního a dalšího vzdělávání na UP,
  • organizuje a realizuje kurzy celoživotního a dalšího vzdělávání na úrovni Rektorátu UP a centrálních jednotek UP,
  • řídí, organizuje a koordinuje další vzdělávání zaměstnanců UP.
  • připravuje metodické a koncepční materiály v oblasti celoživotního a dalšího vzdělávání na UP v rámci jednání poradního orgánu:

Koordinační rada pro celoživotní vzdělávání na UP

Pracovníci referátu

Mgr. Jana Nováková - metodička dalšího a celoživotního vzdělávání, vedoucí referátu
E-mail: jn.novakova(at)upol.cz, tel.: 585 631 128

Ing. Helena Janošíková - referentka dalšího a celoživotního vzdělávání
E-mail: helena.janosikova(at)upol.cz, tel.: 585 631 146

 

Referát spravuje webové stránky Portál celoživotního a dalšího vzdělávání
na Univerzitě Palackého v Olomouci.

 

Zpravodajství z UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Aktuální konference, kongresy a sympozia na UP
Stránka aktualizována: 07. 09. 2016, Milan Večerka