Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Univerzita Palackého

Koordinační rada pro kombinované a distanční formy studia

Koordinační rada pro kombinované a distanční formy studia je poradním orgánem rektora UP pro oblast neprezenčních forem studia.

Posláním Koordinační rady je především příprava koncepčních a metodických materiálů k zajištění jednotného postupu všech součástí Univerzity Palackého při realizaci studijních programů kombinovanou a distanční formou. Dále pak vytvoření komunikačního prostoru jednotlivých součástí UP v oblasti vzdělávání kombinovanou a distanční formou, řešení koncepčních otázek souvisejících s akreditací studijních programů připravených v kombinované či distanční formě a zavádění moderních technologií, nástrojů a metod na podporu kombinované a distanční formy studia.

Dokumenty Koordinační rady

 

Členové Koordinační rady

Předseda rady

doc. Mgr. MgA. Vít ZOUHAR, Ph.D.
prorektor UP pro studium

Místopředseda rady

PhDr. Jiří POSPÍŠIL, Ph.D.,
vedoucí Oddělení dalšího vzdělávání UP

Zástupci fakult

Dr. Ing. Eduard KRUMPOLC, CSc., Th.D.

Cyrilometodějská teologická fakulta

PhDr. Klára SEITLOVÁ, Ph.D.

Filozofická fakulta

doc. RNDr. Roman KUBÍNEK, CSc.

Přírodovědecká fakulta

doc. PhDr. Milan KLEMENT, Ph.D.

Pedagogická fakulta

RNDr. Svatopluk HORÁK

Fakulta tělesné kultury

Mgr. Zdeňka MIKŠOVÁ, Ph.D.

Fakulta zdravotnických věd

Bc. Alice Tandlerová

Právnická fakulta

Zástupce za lékařskou fakultu nebyl navržen a jmenován.

 

Zástupce akademického senátu

Zatím nebyl navržen a jmenován.

Zpravodajství z UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Aktuální konference, kongresy a sympozia na UP
Stránka aktualizována: 20. 03. 2015, Milan Večerka