Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Univerzita Palackého

Koordinační rada pro celoživotní vzdělávání

Koordinační rada pro celoživotní vzdělávání na Univerzitě Palackého v Olomouci je poradním orgánem rektora pro oblast celoživotního a dalšího vzdělávání.

Posláním Koordinační rady pro celoživotní vzdělávání je příprava koncepčních a metodických materiálů k zajištění jednotného postupu všech součástí Univerzity Palackého v Olomouci při realizaci programů celoživotního vzdělávání. Dále pak vytvoření komunikačního prostoru jednotlivých součástí UP v oblasti celoživotního vzdělávání a řešení koncepčních i provozních otázek souvisejících s  akreditací a realizací programů CŽV.

Dokumenty Koordinační rady

 

Členové Koordinační rady

Předseda rady

prof. Mgr. MgA. Vít ZOUHAR, Ph.D.,
prorektor UP pro studium

Místopředseda rady

PhDr. Jiří POSPÍŠIL, Ph.D.,
vedoucí Oddělení dalšího vzdělávání UP

 

Zástupci součástí UP

Mgr. Marta CINCIALOVÁ, Th.D.

   

Cyrilometodějská teologická fakulta

Mgr. Dana BILÍKOVÁ

  

Filozofická fakulta

doc. RNDr. Roman KUBÍNEK, CSc.

  

Přírodovědecká fakulta

doc. PhDr. Hana MAREŠOVÁ, Ph.D.

  

Pedagogická fakulta

RNDr. Iva DOSTÁLOVÁ, Ph.D.

   

Fakulta tělesné kultury

Mgr. Zdeňka MIKŠOVÁ, Ph.D.

   

Fakulta zdravotnických věd

JUDr. Maxim TOMOSZEK, Ph.D..

   

Právnická fakulta

prof. RNDr. Hana KOLÁŘOVÁ, CSc.

   

Lékařská fakulta

PhDr. Mgr. Naděžda ŠPATENKOVÁ, Ph.D.

   

Univerzita třetího věku

 

Zástupce akademického senátu

dosud nebyl jmenován

Zpravodajství z UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Aktuální konference, kongresy a sympozia na UP
Stránka aktualizována: 09. 02. 2016, Milan Večerka