Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Univerzita Palackého

Certifikace elektronických distančních studijních opor

Základní informace

Běžnou součástí kombinované formy výuky na Univerzitě Palackého v Olomouci (UP) je možnost řízeného samostudia v prostředí LMS (Learning Management System). Tato skutečnost klade vysoké nároky nejen na kvalitu systémových prostředků těchto prostředí, ale je nutné sledovat také odborně obsahovou a metodickou kvalitu opory, jež v systému vzniká.

 V zájmu zajištění kvality elektronických distančních studijních opor (DSO) je možné v souladu se Směrnicí rektora UP č. B3-12/3 žádat Oddělení dalšího vzdělávání  UP v Olomouci (ODV) o udělení certifikátu „Certifikovaná studijní opora pro distanční vzdělávání“. Proces certifikace zahrnuje zjišťování kvality DSO po stránce odborné i metodické. Opora může získat certifikát s označením standardní, nadstandardní nebo mimořádně kvalitní výukový nástroj.

 

Proces certifikace

Autor DSO nebo příslušná součást UP předkládá v rámci certifikace na ODV:

  • Žádost o certifikaci DSO
  • Odborný posudek
  • Metodický posudek
  • Elektronickou verzi DSO (CD/DVD)

 

Žádost bude zaregistrována, vyhodnocena a v závislosti na výsledku bude/nebude vystaven certifikát s příslušným označením.

Certifikát je vázán na název opory i její verzi, tzn. každá nová verze opory musí projít procesem certifikace pro udělení platného certifikátu.

 

Seznam metodických hodnotitelů na fakultách/organizačních jednotkách UP:

Cyrilometodějská teologická fakulta

Mgr. Dominik Opatrný Th.D.

Fakulta tělesné kultury

Mgr. Martin Nosek

Fakulta zdravotnických věd

Mgr. Barbora Kolářová Ph.D.

Filozofická fakulta

PhDr. Klára Seitlová Ph.D.

PhDr. Eva Klimentová Ph.D.

Mgr. Dana Bilíková

Pedagogická fakulta

Ing. Jiří Štencl

Mgr. Květoslav Bártek Ph.D.

Právnická fakulta

Mgr. Irena Večerková

Oddělení dalšího vzdělávání

Mgr. Milan Večerka

Zpravodajství z UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Aktuální konference, kongresy a sympozia na UP
Stránka aktualizována: 14. 12. 2012, Milan Večerka