Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Univerzita Palackého

Oddělení dalšího vzdělávání

Informace o oddělení

Oddělení  dalšího vzdělávání je součástí Rektorátu UP, která především:

 • provádí agendu prorektora v oblasti dalšího vzdělávání a podporuje všechny součásti UP při realizaci strategie vzdělávání v této oblasti,
 • provádí poradenskou a informační činnost v oblasti dalšího vzdělávání,
 • koordinuje mezifakultní spolupráci v oblasti celoživotního a dalšího vzdělávání,
 • koordinuje mezifakultní spolupráci v oblasti zavádění kombinovaných a distančních forem studia,
 • koordinuje zavádění a rozvoj distanční formy vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů a programů celoživotního vzdělávání
 • realizuje rozvoj e-learningu na UP.

Oddělení je vydavatelem elektronického časopisu Education with Internet Technology - EWIT.

ECTS - Návod pro vyplňování informací o studijních předmětech - pro učitele

 

 Pracovníci oddělení

PhDr. Jiří Pospíšil, Ph.D.  - vedoucí oddělení dalšího vzdělávání
E-mail: jiri.pospisil(at)upol.cz, tel.: 585 631 124, 739 249 028

Adresa oddělení

Umístění

Univerzita Palackého v Olomouci

Budova Informačního centra UP (Zbrojnice),

Oddělení dalšího vzdělávání

vchod od vrátnice, 2. patro vpravo.

Biskupské náměstí 1

771 41 Olomouc

 

 

Referáty spadající pod oddělení

Referát distančního vzdělávání (DIV)

 • koordinuje a metodicky řídí aktivity v oblasti e-learningu a distančního vzdělávání na UP,
 • koordinuje a metodicky řídí rozvoj nástrojů pro podporu e-learningu na UP,
 • provádí správu centrálního LMS na UP a zajišťuje komunikaci s dodavatelem,
 • provádí školící činnost v oblasti e-learningu, řízení distančního vzdělávání a nástrojů distančního vzdělávání,
 • certifikuje nástroje distančního vzdělávání na UP:

Certifikace elektronických distančních studijních opor na UP

 • připravuje metodické a koncepční materiály v oblasti distančního a kombinovaného vzdělávání na UP v rámci jednání poradního orgánu:

Koordinační rada pro kombinované a distanční formy studia na UP

Pracovníci referátu

Mgr. Jan Staněk - konzultant e-learningu
E-mail: jan.stanek(at)upol.cz, tel.: 585 631 123

Mgr. Milan Večerka - metodik distančního vzdělávání
E-mail: milan.vecerka(at)upol.cz, tel.: 585 631 131

 

Referát spravuje webové stránky Edukační informační systém (EDIS), provádí

správu LMS UNIFOR a zprostředkovává technickou podporu LMS UNIFOR.

 

 

Referát celoživotního a dalšího vzdělávání (CŽV)

 • metodicky řídí realizaci celoživotního a dalšího vzdělávání na UP,
 • organizuje a koordinuje celoživotní a další vzdělávání na centrální úrovni UP,
 • provádí školící a poradenskou činnost v oblasti celoživotního a dalšího vzdělávání na UP,
 • organizuje a realizuje kurzy celoživotního a dalšího vzdělávání na úrovni Rektorátu UP a centrálních jednotek UP,
 • řídí, organizuje a koordinuje další vzdělávání zaměstnanců UP.
 • připravuje metodické a koncepční materiály v oblasti celoživotního a dalšího vzdělávání na UP v rámci jednání poradního orgánu:

Koordinační rada pro celoživotní vzdělávání na UP

Pracovníci referátu

Mgr. Jana Nováková - metodička dalšího a celoživotního vzdělávání, vedoucí referátu
E-mail: jn.novakova(at)upol.cz, tel.: 585 631 128

Ing. Helena Janošíková - referentka dalšího a celoživotního vzdělávání
E-mail: helena.janosikova(at)upol.cz, tel.: 585 631 146

 

Referát spravuje webové stránky Portál celoživotního a dalšího vzdělávání
na Univerzitě Palackého v Olomouci.

 

Referát Univerzity třetího věku (U3V)

 • organizačně zajišťuje činnost Univerzity třetího věku na UP (U3V),
 •  metodicky řídí činnost U3V,
 • realizuje kurzy U3V v rámci celoživotního vzdělávání na UP,
 • spolupracuje s fakultami a dalšími součástmi UP při realizaci U3V v rámci celoživotního vzdělávání na UP.

Pracovníci referátu

PhDr. Naděžda Špatenková, Ph.D. - vedoucí referentka a metodička U3V, vedoucí referátu
E-mail: nadezda.spatenkova(at)upol.cz, tel.: 585 633 406

Bc. Michaela Bolcková, DiS. - referentka U3V
E-mail: vzdelavanisenioru(at)upol.cz

Radmila Wagnerová - referentka U3V
E-mail: radmila.wagnerova(at)upol.cz, tel.: 585 633 392

 

Referát spravuje webové stránky Univerzita třetího věku.

Adresa referátu

Univerzita třetího věku při UP
Křížkovského 8
771 47 Olomouc

 

Zpravodajství z UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Aktuální konference, kongresy a sympozia na UP
Stránka aktualizována: 07. 09. 2016, Milan Večerka