Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Univerzita Palackého

Referát organizace a řízení

doc. PhDr. Hana Marešová, Ph.D., MBA
Koordinátor KA8 na projektu
tel.: +420585635607, +420585635006
email: hana.maresova@upol.cz

Mgr. Andrea Sojková
Vedoucí + analytik strategického rozvoje
tel.: +420585631047
email: andrea.sojkova@upol.cz

Mgr. Iveta Bebčáková, Ph.D.
Systémový analytik
tel.: +420585634615
email: iveta.bebcakova@upol.cz

Ing. Libor Hájek
Analytik dat-oblast tranferu technologií
tel.: +420585634896
email: libor.hajek@upol.cz

Mgr. Michaela Janáková
Referent pro odd. strategie a kvality
tel.: +420585631091, +420585631031
email: michaela.janakova@upol.cz

Ing. Martin Jurečka
Analytik strateg.rozv.+koordinátor rizik
tel.: +420585631068
email: martin.jurecka@upol.cz

Ing. Jiří Rudolf
Analytik benchmarkingu
tel.: +420585631109
email: jiri.rudolf@upol.cz

Mgr. Pavla Šimáčková, MSc
Metodik řízení kvality
tel.: +420585631028
email: pavla.simackova@upol.cz

Mgr. Tomáš Talášek, Ph.D.
Systémový analytik
tel.: +420585631013
email: tomas.talasek@upol.cz

Doc. RNDr. Jana Talašová, CSc.
Systémový analytik
tel.: +420585631013
email: jana.talasova@upol.cz

Zpravodajství z UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Aktuální konference, kongresy a sympozia na UP
Stránka aktualizována: 18. 04. 2012, Daniel Agnew