Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Univerzita Palackého

Právní oddělení

Mgr. Gabriela Rozehnalová
Vedoucí právního oddělení
tel.: +420585631061
email: gabriela.rozehnalova@upol.cz

Mgr. Jiřina Bekárková
Operátorka registru smluv
tel.: +420585631811
email: jirina.bekarkova@upol.cz

Mgr. Pavel Benda
Právník
tel.: +420585631057
email: pavel.benda@upol.cz

Mgr. Zdeněk Černohouz
Právník
tel.: +420585631049
email: zdenek.cernohouz@upol.cz

Veronika Janečková
Právní asistent
tel.: +420585631045
email: veronika.janeckova@upol.cz

Mgr. Jitka Langová
Právník
tel.: +420585631098
email: j.langova@upol.cz

Mgr. Markéta Ohlídalová
Právník
tel.: +420585631096
email: marketa.ohlidalova@upol.cz

Petra Ondráčková
Referentka právního oddělení
tel.: +420585631060
email: petra.ondrackova@upol.cz

Eva Stehlíková
Asistentka právního oddělení
tel.: +420585631060
email: eva.stehlikova@upol.cz

Mgr. Jitka Šindlerová
Právník
tel.: +420585631120
email: jitka.sindlerova@upol.cz

Mgr.Bc. Martin Tomášek
Právník
tel.: +420585631046
email: martin.tomasek@upol.cz

Mgr. Lucie Vodičková
Právník
tel.: +420585631040
email: lucie.vodickova@upol.cz

Mgr. Radka Zedníková
Právník
tel.: +420585631163
email: radka.zednikova@upol.cz

Registr smluv UP

Mgr. Jiřina Bekárková
Operátorka registru smluv
tel.: +420585631811
email: jirina.bekarkova@upol.cz

Petra Ondráčková
Referentka právního oddělení
tel.: +420585631060
email: petra.ondrackova@upol.cz

Eva Stehlíková
Asistentka právního oddělení
tel.: +420585631060
email: eva.stehlikova@upol.cz

Zpravodajství z UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Aktuální konference, kongresy a sympozia na UP
Stránka aktualizována: 02. 09. 2014, Daniel Agnew