Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Univerzita Palackého

Oddělení řízení a rozvoje lidských zdrojů

Mgr.Bc. Jarmila Fiurášková
Asistentka prorektora pro odd. řízení
tel.: +420585633459
email: jarmila.fiuraskova@upol.cz

Mgr. Ondřej Kučera, Ph.D.
Koordinátor bezpečnosti a IS
tel.: +420585633463
email: ondrej.kucera@upol.cz

Markéta Peřinová
Referentka Kanceláře AS UP
tel.: +420585633233
email: marketa.perinova@upol.cz

Mgr.Bc. Aneta Stonová
Referentka pro projekt-odb. prac. KA 9
tel.: +420585631028
email: aneta.stonova@upol.cz

Mgr. Markéta Šupplerová
Referentka pro projekt
tel.: +420585633663
email: marketa.supplerova@upol.cz

Zpravodajství z UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Aktuální konference, kongresy a sympozia na UP
Stránka aktualizována: 23. 04. 2012, Daniel Agnew