Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Univerzita Palackého

Oddělení řízení a rozvoje lidských zdrojů

Mgr. Milena Kysučanová
Vedoucí odd. řízení a lidských zdrojů
tel.: +420585631148
email: milena.kysucanova@upol.cz

Mgr.Bc. Jarmila Fiurášková
Asistentka prorektora pro odd. řízení
tel.: +420585633459
email: jarmila.fiuraskova@upol.cz

Mgr. Ondřej Kučera, Ph.D.
Koordinátor bezpečnosti a IS
tel.: +420585633463
email: ondrej.kucera@upol.cz

Markéta Peřinová
Referentka Kanceláře AS UP
tel.: +420585633233
email: marketa.perinova@upol.cz

Mgr. Dana Sztwiertnia Hellová
Referentka pro projekt-odb. prac. KA 9
tel.: +420585631162
email: dana.hellova@upol.cz

Mgr. Markéta Šupplerová
Referentka pro projekt
tel.: +420585633663
email: marketa.supplerova@upol.cz

Mgr. Gabriela Tan
Asistentka prorektora pro odd. řízení
tel.: +420585631003
email: gabriela.tan@upol.cz

Referát personalistiky a mezd

Ilona Kašpaříková
Mzdová účetní
tel.: +420585631065
email: ilona.kasparikova@upol.cz

Jarmila Šrahulková
Vedoucí mzdová účetní
tel.: +420585631064
email: jarmila.srahulkova@upol.cz

Gabriela Tandlerová
Referentka pro komunikaci s ČSSZ
tel.: +420585631137
email: gabriela.tandlerova@upol.cz

Jana Veselá
Personalistka
tel.: +420585631032
email: jana.vesela@upol.cz

Zpravodajství z UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Aktuální konference, kongresy a sympozia na UP
Stránka aktualizována: 23. 04. 2012, Daniel Agnew