Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Univerzita Palackého

Úsek pro organizaci a řízení

Prorektor pro organizaci a rozvoj
Mgr. Ondřej Kučera
profil
tel.: 585 631 003
e-mail: ondrej.kucera@upol.cz 

Oddělení organizace a řízení UP

doc. PhDr. Hana Marešová, Ph.D., MBA
Koordinátor KA8 na projektu
tel.: +420585635607, +420585635006
email: hana.maresova@upol.cz

Mgr. Andrea Sojková
Vedoucí + analytik strategického rozvoje
tel.: +420585631047
email: andrea.sojkova@upol.cz

Mgr. Iveta Bebčáková, Ph.D.
Systémový analytik
tel.: +420585634615
email: iveta.bebcakova@upol.cz

Ing. Libor Hájek
Analytik dat-oblast tranferu technologií
tel.: +420585634896
email: libor.hajek@upol.cz

Mgr. Michaela Janáková
Referent pro odd. strategie a kvality
tel.: +420585631091, +420585631031
email: michaela.janakova@upol.cz

Ing. Martin Jurečka
Analytik strateg.rozv.+koordinátor rizik
tel.: +420585631068
email: martin.jurecka@upol.cz

Ing. Jiří Rudolf
Analytik benchmarkingu
tel.: +420585631109
email: jiri.rudolf@upol.cz

Mgr. Pavla Šimáčková, MSc
Metodik řízení kvality
tel.: +420585631028
email: pavla.simackova@upol.cz

Mgr. Tomáš Talášek, Ph.D.
Systémový analytik
tel.: +420585631013
email: tomas.talasek@upol.cz

Doc. RNDr. Jana Talašová, CSc.
Systémový analytik
tel.: +420585631013
email: jana.talasova@upol.cz

Oddělení řízení a rozvoje lidských zdrojů

Mgr. Milena Kysučanová
Vedoucí odd. řízení a lidských zdrojů
tel.: +420585631148
email: milena.kysucanova@upol.cz

Mgr. Ondřej Kučera, Ph.D.
Koordinátor bezpečnosti a IS
tel.: +420585633463
email: ondrej.kucera@upol.cz

Markéta Peřinová
Referentka Kanceláře AS UP
tel.: +420585633233
email: marketa.perinova@upol.cz

Mgr. Veronika Poláková
Personalista se zaměřením na cizineckou
tel.: +420585631168
email: veronika.polakova@upol.cz

Mgr. Dana Sztwiertnia Hellová
Referentka pro projekt-odb. prac. KA 9
tel.: +420585631162
email: dana.sztwiertniahellova@upol.cz

Mgr. Markéta Šupplerová
Referentka pro projekt
tel.: +420585633663
email: marketa.supplerova@upol.cz

Mgr. Renata Zavadilová
Asistentka prorektora pro odd. řízení
tel.: +420585631205
email: renata.zavadilova@upol.cz

Referát personalistiky a mezd

Ing. Zdeňka Jirušová
Mzdová účetní
tel.: +420585631065
email: zdenka.jirusova@upol.cz

Ilona Kašpaříková
Vedoucí pracovník pro oblast mezd
tel.: +420585631064
email: ilona.kasparikova@upol.cz

Jarmila Šrahulková
Referent pro oblast mezd
tel.: +420585631064
email: jarmila.srahulkova@upol.cz

Gabriela Tandlerová
Referentka pro komunikaci s ČSSZ
tel.: +420585631137
email: gabriela.tandlerova@upol.cz

Jana Veselá
Personalistka
tel.: +420585631032
email: jana.vesela@upol.cz

Zpravodajství z UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Aktuální konference, kongresy a sympozia na UP
Stránka aktualizována: 24. 04. 2012, Daniel Agnew