Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je www.upol.cz.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Univerzita Palackého

Úsek pro organizaci a řízení

Prorektor pro organizaci a rozvoj
Mgr. Ondřej Kučera
profil
tel.: 585 631 003
e-mail: ondrej.kucera@upol.cz 

Oddělení organizace a řízení UP

Mgr.Bc. Jarmila Fiurášková
Asistentka prorektora pro org. a rozvoj
tel.: +420585633459
email: jarmila.fiuraskova@upol.cz

Ing. Martin Jurečka
Referent strategie, organizace a řízení
tel.: +420585631068
email: martin.jurecka@upol.cz

Markéta Peřinová
Referentka Kanceláře AS UP
tel.: +420585633233
email: marketa.perinova@upol.cz

Mgr. Andrea Sojková
Analytik strategického rozvoje
tel.: +420585631047
email: andrea.sojkova@upol.cz

Doc. RNDr. Jana Talašová, CSc.
Systémový analytik
tel.: +420585631013
email: jana.talasova@upol.cz

Oddělení řízení a rozvoje lidských zdrojů

Stránka aktualizována: 24. 04. 2012, Daniel Agnew