Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Univerzita Palackého

Úsek pro organizaci a řízení

Prorektor pro organizaci a rozvoj
Mgr. Ondřej Kučera
profil
tel.: 585 631 003
e-mail: ondrej.kucera@upol.cz 

Oddělení organizace a řízení UP

doc. PhDr. Hana Marešová, Ph.D., MBA
Koordinátor KA8 na projektu
tel.: +420585635607, +420585635006
email: hana.maresova@upol.cz

Ing. Libor Hájek
Analytik dat-oblast tranferu technologií
tel.: +420585634896
email: libor.hajek@upol.cz

Mgr. Michaela Janáková
Referent pro odd. strategie a kvality
tel.: +420585631091
email: michaela.janakova@upol.cz

Ing. Martin Jurečka
Analytik strategického rozvoje
tel.: +420585631068
email: martin.jurecka@upol.cz

Bc. Iveta Komárková
Metodik řízení kvality
tel.: +420585631028
email: iveta.komarkova@upol.cz

Ing. Aneta Smitková
Referent pro oblast strategie, organizac
tel.: +420585631031
email: aneta.smitkova@upol.cz

Mgr. Andrea Sojková
Analytik strategického rozvoje
tel.: +420585631047
email: andrea.sojkova@upol.cz

Doc. RNDr. Jana Talašová, CSc.
Systémový analytik
tel.: +420585631013
email: jana.talasova@upol.cz

Oddělení řízení a rozvoje lidských zdrojů

Mgr. Ondřej Kučera, Ph.D.
Koordinátor bezpečnosti a IS
tel.: +420585633463
email: ondrej.kucera@upol.cz

Markéta Peřinová
Referentka Kanceláře AS UP
tel.: +420585633233
email: marketa.perinova@upol.cz

Mgr. Dana Sztwiertnia Hellová
Referentka pro projekt-odb. prac. KA 9
tel.: +420585631162
email: dana.hellova@upol.cz

Mgr. Markéta Šupplerová
Referentka pro projekt
tel.: +420585633663
email: marketa.supplerova@upol.cz

Mgr. Gabriela Tan
Asistentka prorektora pro odd. řízení
tel.: +420585633459
email: gabriela.tan@upol.cz

Zpravodajství z UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Aktuální konference, kongresy a sympozia na UP
Stránka aktualizována: 24. 04. 2012, Daniel Agnew