Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Univerzita Palackého

Referát podpory strategie UP

Ing., Mgr., Bc. Zuzana Polanská
Vedoucí odd. pro mezinárodní strategii
tel.: +420585631091
email: zuzana.polanska@upol.cz

Mgr. Marie Raková
Referentka pro zahraniční vztahy
tel.: +420585631119,585631112
email: marie.rakova@upol.cz

Bc. Paulína Števíková
Administrativní pracovník
tel.: +420585631031
email: paulina.stevikova@upol.cz

Zpravodajství z UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Aktuální konference, kongresy a sympozia na UP
Stránka aktualizována: 12. 03. 2014, Vladimír Kubák