Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Univerzita Palackého

Oddělení interního auditu

Ing. Zbyněk Křížka
Vedoucí odd. inter. auditu a kontroly
tel.: +420585631044
email: zbynek.krizka@upol.cz

Ing. Simona Sigmundová
Interní auditor
tel.: +420585631066
email: simona.sigmundova@upol.cz

Ing. Pavel Lukáš Trunda
Kontrolor
tel.: +420585631036
email: pavel.trunda@upol.cz

Mgr. Gabriela Zonová
Interní auditor
tel.: +420585631050
email: gabriela.zonova@upol.cz

Zpravodajství z UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Aktuální konference, kongresy a sympozia na UP
Stránka aktualizována: 12. 03. 2014, Vladimír Kubák