Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Univerzita Palackého

Oddělení veřejných zakázek

Mgr. Petra Jungová, LL.M.
Metodik veřejných zakázek + právník
tel.: +420585631008
email: petra.jungova@upol.cz

Mgr. Petra Vopálková
Vedoucí oddělení veřejných zakázek
tel.: +420585631118
email: petra.vopalkova@upol.cz

Radka Bučková
Samostatná referentka veřejných zakázek
tel.: +420585631126
email: radka.buckova@upol.cz

Pavlína Janoušková
Samostatná referentka veřejných zakázek
tel.: +420585631116
email: pavlina.janouskova@upol.cz

Mgr. Kateřina Segeťová
Metodik veřejných zakázek
tel.: +420585631122
email: katerina.segetova@upol.cz

Zpravodajství z UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Aktuální konference, kongresy a sympozia na UP
Stránka aktualizována: 13. 06. 2012, Daniel Agnew