Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Univerzita Palackého

Referát energetiky a spojů

Ing. Lukáš Juřica
Technik energetiky a spojů
tel.: +420585631243
email: lukas.jurica@upol.cz

Ing. Michal Karták
Technik realizace staveb
tel.: +420585631048
email: michal.kartak@upol.cz

Ing. Petr Očenášek
Technik realizace staveb
tel.: +420585631082
email: petr.ocenasek@upol.cz

Ing. Miroslav Poláček
Technik realizace staveb
tel.: +420585631086
email: miroslav.polacek@upol.cz

Ing. Luděk Prudký
Technik realizace staveb
tel.: +420777860215
email: ludek.prudky@upol.cz

Zdeňka Soušková
Technik realizace staveb
tel.: +420585631083
email: zdenka.souskova@upol.cz

ORV-korespondence

ORV-korespondence

Zpravodajství z UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Aktuální konference, kongresy a sympozia na UP
Stránka aktualizována: 11. 08. 2011, Vladimír Kubák